Sökning: "logistik smed lean"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden logistik smed lean.

 1. 1. Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid CNC-svarvar : En fallstudie på Willo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isac Gladh; Aron Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Lean; 5S; SMED; Icke-värdeskapande aktiviteter; Ställtid; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Titel: Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid CNC-svarvar Kurs: Ämnesfördjupanade arbete i logistik, 2FE25E, VT 2019 Författare: Aron Lindahl & Isac Gladh. Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Willo upplever att deras arbete vid DECO-maskinerna inte utnyttjas till fullo i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av en produktionslinje för designade trägolv vid Kährs

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Olof Mattisson; [2012]
  Nyckelord :AB Gustaf Kährs; LEAN; 5S; Logistik; OEE; SMED;

  Sammanfattning : AB Gustaf Kährs grundades 1857 i Nybro och 1947 blev Kährs först med att få patent på ett trägolv. Enligt Kährs är deras affärsidé att erbjuda miljövänliga och högkvalitativa trägolv för privata, offentliga och kommersiella miljöer. Under de senare åren har marknaden för robustare och mer formgivna trägolv vuxit. LÄS MER

 3. 3. Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Dahl; Erik Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Systematic layout planning; manufacturing strategy; inventory control; product classification; order quantity; forecasting; operations layout.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title Production layout and improvements of operations at Purus AB Authors Dahl, Johan. Industrial Engineering and Management Thuresson, Erik. Industrial Engineering and Management Supervisor Eriksson, Magnus. Plant Manager at Purus AB Perborg, Lennart. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer och hinder med Lean produktion i Kina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Sandra Lövström; Malin Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Lean produktion; Lean production; Kina; logistik; Industriell Ekonomi;

  Sammanfattning : Abstract Lean production has become one common concept within industries to make the work more effective and to meet today’s hard competition. A challenge for Chinese production is the threat from new low cost countries. LÄS MER