Sökning: "logistik strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden logistik strategier.

 1. 1. GERD: An appraisal

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Osman Eltom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe grandEthiopianRenaissanceDam,amajorhydropowerprojectlocatedintheBlueNilein Ethiopia,isprojectedtobecomeoneofthebiggestsourcesofhydroelectricpowerinAfricaby2022.Thescaleoftheprojectisburdenedwithaconsiderableenvironmentalandsocialload,the magnitudeofitsimpactdependingonafewkeydecisionsmadeduringtheinauguralstages. LÄS MER

 2. 2. Handelns utveckling innebär nya strategier för fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Gustafsson; Erika Twengström; [2020]
  Nyckelord :Real estate owners; retail; e-commerce; strategies; logistics; Fastighetsägare; handel; e-handel; strategier; logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes med syftet att analysera hur det ändrade konsumentbeteendet kopplat till den ökade e-handel har påverkat det fysiska handelssegmentet och hur detta har en direkt inverkan på fastighetsägares strategier vad gäller investeringar och ägandebestånd av kommersiella fastigheter. Vidare utreds om detta kommer resultera i att fastighetsägare tvingas ta en större del i leveranskedjan samt hur fastighetsägare bör anpassa sina affärsstrategier för en vidare lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Proaktiva strategier - räddningen under corona-krisen. : En kvalitativ enfallsstudie inom Roxtec

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emmy Krusberg; Amanda Sörgårn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to understand how Roxtec, a company who survived and coped well with the corona crisis 2020, worked with reactive and proactive strategies. The theoretical framework for the study is Dietmar Sternads Matrix, as well as other previous research that has generated results about proactive strategies being the most optimal to use in times of crisis. LÄS MER

 4. 4. Styrning mot målkongruens när outsourcing tillämpas : En kvalitativ fallstudie på Eksjöhus AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Kågebrand Karlsson; Frida Johansson; Ebba Nelzén; [2020]
  Nyckelord :Management control; management control systems; goal congruence; outsourcing; agency theory; performance management system; performance management system frameworks; Ekonomistyrning; ekonomistyrsystem; målkongruens; outsourcing; agentteorin; performance management system; performance management systems framework;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning måste anpassas till respektive företags förutsättningar. Företag kan tillämpas olika strategier i syfte att uppnå deras vision varav en strategi är outsourcing. Outsourcing innebär att en extern part kontrakteras att utföra en viss aktivitet för en annan organisations räkning. LÄS MER

 5. 5. Strategiimplementering : -hinder och framgångsfaktorer för en lyckad implementering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ann-Charlotte Ramström; [2020]
  Nyckelord :strategiimplementering; hinder; framgångsfaktorer; strategisk medvetenhet; ledarskap; kommunikation; strategy as practice;

  Sammanfattning : Strategier är viktiga för företag i dag. Det är viktigt i en föränderlig värld där omvärldsfaktorer förändras och där det är viktigt att ett förtag har kompetens att analysera och utforma aktiviteter att faktiskt ta sig dit de har tänkt. LÄS MER