Sökning: "logistik tid"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden logistik tid.

 1. 1. En jämförelse mellan Apples djupkamerateknik och goniometern

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Björn Andstén; Sava Taha; [2021]
  Nyckelord :Apple; depth camera; goniometer; range of motion; Microsoft Kincet; TUG; 3D; Apple; djupkamera; goniometer; range of motion; Microsoft Kinect; TUG; 3D;

  Sammanfattning : Today, movement measurements are made manually in healthcare using a goniometer. The measurements are often time-consuming and specially trained practitioners are needed, furthermore the readings are dependent on the practitioner's eye measurements. LÄS MER

 2. 2. En väsentlig hållbarhetsredovisning : En innehållsanalys av hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Pålsson; Anna Tour; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Global Reporting Initiative; Materiality; Materiality analysis; Law regulation; Forest industry; Hållbarhetsredovisning; GRI; Global Reporting Initiative; Väsentlighet; Väsentlighetsanalys; Lagreglering; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hållbarhetsredovisningens väsentlighet över tid innan hållbarhetsredovisning var obligatorisk (2013) och efter att den blev obligatorisk (2020). De tio valda hållbarhetsredovisningarna återfinns bland de fem största företagen i den svenska skogsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Test Case Selection using Machine Learning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niklas Höstklint; Jesper Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testing code is a vital part at any software producing company, to ensure no faulty code slips through that could have detrimental consequences.  At Ericsson, testing code before publishing is a very costly process which can take several hours. Currently, every single test is run for all submitted code. LÄS MER

 4. 4. Covid-19:s inverkan på besöksnäringen : Boendesektorns likviditetshantering och krisåtgärder under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :besöksnäringen; Cash Management; Covid-19; kris; krishantering; krisåtgärder; likviditet; likviditetsstyrning; pandemi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vilka krisåtgärder och vilken likviditetshantering som företag inom besöksnäringens boendesektor tillämpat för att överleva under Covid 19-krisen. Detta för att generera en djupare förståelse för vilka lärdomar som kan dras för att möta framtida kriser på ett mer effektivt sätt. LÄS MER

 5. 5. Gröna leveranser : ett marknadsföringsperspektiv på leveransalternativ inom svensk e-handel

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Palm; Virginia Drasko; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Ecological sustainability; Green Marketing Communication; Greenwashing; OSEC; Last mile Logistic; Ten signs of greenwash; Web Communication; 3’C; E-handel; Ekologisk hållbarhet; Gröntvätt; Grön Marknadskommunikation; OSEC; Sista Milen Logistik; Tio tecken på gröntvätt; Webbkommunikation; 3’C;

  Sammanfattning : Background: In recent times, last mile deliveries have become critical as these deliveries are generally considered to be the most expensive, least efficient and most polluted part of the entire logistics chain (De Kervenoael, Schwob & Chandra 2020; McKinnon & Edwards 2009). Consumer demands for fast and flexible deliveries are not very easy to combine with the highest possible sustainability focus (PostNord 2018). LÄS MER