Sökning: "logistik totalkostnadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden logistik totalkostnadsanalys.

 1. 1. Samordnad varudistribution : En fallstudie på förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Tova Robertsson; David Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; coordinated freight distribution; Region Östergötland;

  Sammanfattning : Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two different material flows. These are the inner and the outer material flows. LÄS MER

 2. 2. Hur tredjepartslogistiker kan reducera sina icke värdeadderande aktiviteter och totala kostnader i materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Alwex Lager och Logistik AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Svensson; Anton Bild; [2019]
  Nyckelord :Material handling; non-value adding activities; total cost analysis; third-party logistics providers; Materialhantering; icke värdeadderande aktiviteter; totalkostnadsanalys; tredjepartslogistiker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing av delar eller hela logistikflödet till tredjepartslogistiker har ökatavsevärt de senaste åren. Detta har satt press på tredjepartslogistikföretagen. Alwex Lager och logistik är ett tredjepartslogistikföretag som utför tjänster åt andra företag i form av materialhantering. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmodell för logistikkostnader som underlag vid artikelreduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johannes Rosenqvist; Philip Bratt; [2019]
  Nyckelord :Logistik; logistikkostnad; beräkningsmodell; artikelreduktion; totalkostnad; totalkostnadsanalys; ABC-analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta fram en beräkningsmodell som ska ligga till grund för vilka artiklar som är bäst lämpade att reducera för att minska logistikkostnaden. En generell modell har tagits fram för tillvägagångsättet vid framtagningen av beräkningsmodellen, och tillämpas i studien som utförts på ett fallföretag inom tillverkningsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Total Cost Analysis of frame suppliers in construction

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Andersson; Christian Sandholm; [2017]
  Nyckelord :Logistik; Totalkostnadsanalys; Flödeskartläggning; Lågkostnadssourcing; Leveransservice;

  Sammanfattning : Gotec, som är ett bygg och förvaltningsföretag, är just nu inne på etapp ett av ett byggprojekt i Vallastaden, Linköping. För etapp ett slöt Gotec ett avtal med den polska stomleverantören Baumat, att de skulle leverera samtliga stommar till Gotecs byggnader i projektet. LÄS MER

 5. 5. Total cost analysis of alternative transport solutions for construction materials

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Viktor Gustafsson; Mahan Vosoughi Abedin; [2017]
  Nyckelord :Totalkostnadsanalys; bygglogistik; logistik; Supply Chain Management; inköp; gipsskivor.;

  Sammanfattning : I examensarbetet utförs en totalkostnadsanalys av tre olika transportalternativ av gipsskivor till kontorsbyggen i citymiljö åt Skanska. I det ena alternativet levereras gipsskivorna direkt från fabrik till byggarbetsplats. LÄS MER