Sökning: "logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 3255 uppsatser innehållade ordet logistik.

 1. 1. Paketleveranser i svensk tätort. En kvalitativ studie om vilka strategier som används för att hantera sista milen leveranser utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bornander; Viktoria Frisell; [2023-09-22]
  Nyckelord :Sista milen leveranser; distribution; logistik; hållbarhet; TBL; strategi;

  Sammanfattning : Som följd av den växande e-handeln ökar mängden paket som ska levereras, vilket leder till en allt mer ansträngd distributionskedja. Kunders förväntningar på snabba leveranser och krav på hållbara transporter ställer stora krav på sista milen leveranser. LÄS MER

 2. 2. Är en generös returpolicy e-handlarnas undergång? - En analys av affärsmodeller kopplat till den strategiska hantering av returer inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Axelsson; Marcus Lorentzon; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hög andel returer inom e-handel innebär en stor kostnad för företagen. Studien är en deduktiv kvalitativ studie av aktörer inom modehandel på internet. Den syftar till att undersöka aktörer med olika affärsmodeller och hur de hanterar returer, samt vad det innebär för konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. The Internet of Things: Addressing the risks of smart homes : An analysis of Internet of Things-based smart homes from a security standpoint

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marius Seffer; [2023]
  Nyckelord :ethical hacking; Internet of Things; security; smart home; threat modeling; economy; etisk hackning; Internet of Things; säkerhet; smarta hem; hotmodellering; ekonomi;

  Sammanfattning : The security aspects of the Internet of Things (IoT) have become increasingly important as the number of connected devices continues to grow. This study presents a thorough analysis of the IoT security issues that exist, with an emphasis on smarthome devices. LÄS MER

 4. 4. Utredning av leveransprecisionen hos Företag X : En analys av in- och utgående logistik, inköp och produktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Oskar Siggesson; Mattias Hedendahl; [2023]
  Nyckelord :Delivery precision; production planning; ABC XYZ-analysis; classification; cause and effect diagram; Leveransprecision; produktionsplanering; ABC XYZ-analys; klassificering; orsak och verkan-diagram;

  Sammanfattning : Background: The company has had a low outgoing delivery precision for a prolonged period. This creates problems as orders must be prioritized in order to be produced on time and partial deliveries are used to satisfy customers. The origin of the problem is unknown to the company, but there are suspicions that the problems arise in production. LÄS MER

 5. 5. Image-classification for Brain Tumor using Pre-trained Convolutional Neural Network : Bildklassificering för hjärntumör medhjälp av förtränat konvolutionell tneuralt nätverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmad Osman; Bushra Alsabbagh; [2023]
  Nyckelord :Brain tumor; Deep learning; Convolutional Neural Network CNN ; diagnosis; Image classification; pre-trained models; dataset; economic impact.; Cancer; Hjärntumör; Artificiell intelligens AI ; djupinlärning; konvolutionellt neuralt nätverk CNN ; Diagnostik; Bildklassificering; förtränade modeller; dataset.;

  Sammanfattning : Brain tumor is a disease characterized by uncontrolled growth of abnormal cells inthe brain. The brain is responsible for regulating the functions of all other organs,hence, any atypical growth of cells in the brain can have severe implications for itsfunctions. The number of global mortality in 2020 led by cancerous brains was estimatedat 251,329. LÄS MER