Sökning: "logistikkostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet logistikkostnader.

 1. 1. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell för logistikkostnader som underlag vid artikelreduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johannes Rosenqvist; Philip Bratt; [2019]
  Nyckelord :Logistik; logistikkostnad; beräkningsmodell; artikelreduktion; totalkostnad; totalkostnadsanalys; ABC-analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta fram en beräkningsmodell som ska ligga till grund för vilka artiklar som är bäst lämpade att reducera för att minska logistikkostnaden. En generell modell har tagits fram för tillvägagångsättet vid framtagningen av beräkningsmodellen, och tillämpas i studien som utförts på ett fallföretag inom tillverkningsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 4. 4. Optimeringsmodell för sågverksindustrins logistikval vid export : en fallstudie av SCA Rundviks export till USA

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annika Luther; [2018]
  Nyckelord :hamnar; linjärprogrammering; marknader; sjötransport; virke;

  Sammanfattning : Sverige är ett exportberoende land. Den hårda konkurrensen som råder globalt gör att företag ständigt behöver sträva mot att minimera kostnader och öka sin konkurrenskraft. Sågverksindustrin har betydligt större transportkostnader i relation till slutproduktens värde än många andra branscher. LÄS MER

 5. 5. Logistikkostnader vid leverantörsbyten - En fallstudie på Volvo CE :

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Arbnora Dervishaj; Anton Lindén Persson; [2018]
  Nyckelord :Logistics cost; Supplier switching; Switching costs; Cost model; Implementation; Logistikkostnader; Leverantörsbyte; Omställningskostnader; Kostnadsmodell; Implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inköp står för en omfattande del av en verksamhets totala kostnader och har således blivit en avgörande strategi för att vinna konkurrensfördelar. Det har en direkt inverkan på kostnadsminskning, varav val av leverantörer i synnerhet har en påverkan. LÄS MER