Sökning: "logistisk regression"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden logistisk regression.

 1. 1. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 2. 2. Comparison of Logistic Regression and an Explained Random Forest in the Domain of Creditworthiness Assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Ankaräng; Jakob Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :Classification; Creditworthiness; Explainable Artificial Intelligence; Logistic Regression; Machine Learning; Random Forest; SHAP; XAI;

  Sammanfattning : As the use of AI in society is developing, the requirement of explainable algorithms has increased. A challenge with many modern machine learning algorithms is that they, due to their often complex structures, lack the ability to produce human-interpretable explanations. LÄS MER

 3. 3. Restauranger och serveringars anpassning under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen; Stockholms universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Michael Nilsson; Kursat Tuncer; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en enkätundersökning om restaurangers och serveringars ekonomiska utsatthet och anpassning under coronapandemin. 139 restauranger och serveringar från Stockholms kommun valdes slumpmässigt ut för att delta i studien. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 5. 5. Effects of COVID-19 on temporal urban diversity : A quantitative study using mobile phone data as a proxy for human mobility patterns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Feliks Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; urban diversity; human mobility; mobile phone data; logistic regression; COVID-19; urban mångfald; mänsklig mobilitet; mobiltelefondata; logistisk regression;

  Sammanfattning : The present paper examines possible changes in temporal urban diversity caused by the COVID-19 pandemic in Stockholm and Uppsala metropolitan areas. In addition to general changes in diversity, potential differences of diversity levels at locations with varying socioeconomic characteristics are examined. LÄS MER