Sökning: "logistisk regressionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden logistisk regressionsanalys.

 1. 1. Parrelationens betydelse för förstföderskors och partners förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning – en longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marija Delfechresh; Sanna Melin; [2020]
  Nyckelord :Childbirth experience; quality of couple relationship; feelings about birth and parenthood; transition to parenthood; Förlossningsupplevelse; kvalitet i parrelation; känsla inför förlossning och föräldraskap; transiton till föräldraskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningen kan upplevas som en positiv livshändelse och har betydelse för framtida hälsa, välbefinnande och relation till partner. Förlossningsupplevelsen påverkas av de blivande föräldrarnas förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet. LÄS MER

 2. 2. Negativa attityder och misslyckade Open Source- projekt: En attitydanalys av commit-meddelanden i digitala förvaringsplatser som prediktor för misslyckade Open Source-projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Berggren; Axel Ungewitter; [2020]
  Nyckelord :projektmisslyckande; Open Source-projekt; attityder; digitala förvaringsplatser; repository; Git; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I föreliggande studie utformades en modell utifrån hypotesen att negativa attityder i commit- meddelanden predicerar misslyckande i Open Source-projekt. Denna modell testades kvantitativt med ett bekvämlighetsurval av digitalt förvarade projekt eller så kallad repositories (n = 990) på GitHub. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar niornas betyg? : En logistisk regressionsanalys över högstadie-skolorna i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

  Författare :Alice Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan förstföderskors samt partners förlossningsupplevelser och uppfattat socialt stöd samt deras känsla av sammanhang ett år efter förlossning : En longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Bodin; Nadia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Parents; parenthood; transition; childbirth; support; förlossning; stöd; föräldraskap; transition; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå förlossning och bli förälder för första gången är en av de största händelserna i livet och förlossningsupplevelsen påverkas av flera faktorer. Mer kunskap behövs om sambandet mellan föräldrars förlossningsupplevelser, uppfattat socialt stöd samt deras känsla av sammanhang ett år efter förlossning. LÄS MER

 5. 5. Val av K-regelverk för mindre svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Nygren; Gustav Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :K-regelverket; mindre onoterade bolag; BFN; principbaserat; regelbaserat; IASB; IFRS;

  Sammanfattning : Litteraturens fokus på jämförbara finansiella rapporter har från att huvudsakligen riktats mot noterade företag, under senaste åren inkluderat onoterade. Bokföringsnämndens införande av K-regelverket 2014, ställde svenska minde onoterade företag inför det obligatoriska valet mellan regelbaserade redovisningsstandarden K2 och principbaserade K3. LÄS MER