Sökning: "logoped"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet logoped.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i grundskolans tidiga år : En studie om lärares uppfattning om kartläggning och undervisning av elever i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rita Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; språkutveckling; förskoleklass; lärandemiljö; anpassningar; kartläggning; specialundervisning;

  Sammanfattning : Språkstörning är ett komplext begrepp som innefattar flera olika svårigheter. Svårigheterna kan drabba enbart förståelsen eller produktionen av språk. Ju fler nivåer som är drabbade, desto gravare är språkstörningen. LÄS MER

 3. 3. Matematiksvårigheter och Dyskalkyli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Miriana Hassan-Kabrit; Vlora Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; diagnos; dyskalkyli; matematiksvårigheter; utredning;

  Sammanfattning :  Syftet med arbetet är att undersöka hur lärarna upptäcker matematiksvårigheter alternativtdyskalkyli hos elever. Undersökningen kommer även att lyfta hur undervisningen anpassas för deelever som möter hinder inom ämnet matematik. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserad intervention vid nedsatt läsförmåga och läsförståelse vid afasi : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emelie Carlstedt; Stina Emaus; [2021]
  Nyckelord :aphasia; alexia; therapy; reading; stroke; afasi; stroke; behandlingsmetod; läsförståelse; läsförmåga; språklig träning; logoped; evidens; alexi; förvärvad dyslexi.;

  Sammanfattning : The effect of aphasia varies across patients and consequently their rehabilitation needs may differ. Access to participation in today’s information society requires good reading skills and this should be considered in a patient's rehabilitation plan. LÄS MER

 5. 5. DETECTION OF RELAPSING VOCAL CORD CANCER USING SIAMESE NEURAL NETWORKS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Stenvall; [2021]
  Nyckelord :Siamese Neural Networks; Vocal cord cancer detection; triplet loss; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, we investigate the possibility of using Siamese Neural Networks to detect voice changes in the voices of patients su↵ering from a recurrence of their vocal cord cancer. In collaboration with VoiceDiagnostic Sweden AB and physicians at Lunds’s University Hospital, models were trained on audio features in order to learn distance measures between recordings, and segments of recordings. LÄS MER