Sökning: "logos"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet logos.

 1. 1. Krissituation eller regionens version? : En kvalitativ textanalys av Region Stockholms kommunikation under den så kallade förlossningskrisen 2021 och 2022

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cornelia Landén; Cornelia Lyxell; [2022]
  Nyckelord :Region Stockholm; maternity care; crisis communication; crisis management; image repair; situational crisis communication;

  Sammanfattning : In the fall of 2021 Swedish news media reported a maternity care crisis in Region Stockholm. Midwives resigned in protest against deficient working conditions and Region Stockholm appointed a special coordinator to solve the situation. LÄS MER

 2. 2. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 3. 3. A Study on the Impact of Perceived Brand Globalness(PBG) on Purchase Intention : From the Perspective of Consumer Culture

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Junjie Gu; Shengming Qi; Yanchen Li; [2022]
  Nyckelord :perceived brand globalness; perceived functional benefits; perceived symbolic benefits; purchase intention;

  Sammanfattning : Background: Globalization and the aggravation of world economic integration make lots of overseas enterprises enter the Chinese market and win the market share by integrating Chinese elements into their brand names, logos, advertisements, and products. Therefore, what should local brands do to gain market share? Purpose: The main purpose of this study is to investigate the different effects of local Chinese brands with global, foreign, or local elements on consumers' perceived brand globalness, perceived functional benefits, perceived symbolic benefits, and purchase intentions. LÄS MER

 4. 4. "Sverige, det pågår ett krig i Europa." : En retorisk textanalys av Magdalena Anderssons tal till nationen med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina, och det försämrade politiska säkerhetsläget i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Ekman; [2022]
  Nyckelord :War; rhetoric; crisis-rhetoric; speech; nation; crisis; Prime-minister; Krig; retorik; krisretorik; tal; nationen; kris; statsminister;

  Sammanfattning : This study analyses Magdalena Andersson´s speech "Tal till nationen" wich was broadcasted on March 1st, 2022, 8.01pm on SVT due to the Russian armed attack on Ukraine and the detoriorating political security situation in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Trendigt med könsdiskriminerande reklam? : En kvalitativ innehållsanalys som studerar Reklamombudsmannens fällda beslut under 2021

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Blom; Matilda Svensson; [2022]
  Nyckelord :Gender; stereotypes; advertising; sexist; gender-discriminatory; Kön; stereotyper; reklam; sexistisk; könsdiskriminerande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain comprehensive knowledge about gender-discriminatory practices within advertising used in Sweden. This research intends to convey this to the reader through completing the following objectives. Firstly, to showcase how advertisers portray both genders in sexist ways. LÄS MER