Sökning: "lojalitet kund teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden lojalitet kund teorier.

 1. 1. ”Det är liksom underförstått att man ska bli klar oavsett hur lång tid det tar...” : En kvalitativ studie om orsaker till att arbeta obetald övertid inom små och stora företag.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Vitalis; Catarina Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vilken påverkan motivation, erkännande och lojalitet har på tjänstemäns benägenhet att arbeta obetald övertid inom både stora och små privata företag. På grund av att den obetalda övertiden tycks stiga och bli mer påtaglig bland tjänstemän och påverka deras livskvalité är det intressant att se på de faktorer som kan bidra. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet i centrum : En studie om hur kundlojalitet påverkas i kristider

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Ovefelt; Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Times of crisis; customer loyalty; relationship marketing; service business; Kristider; kundlojalitet; relationsmarknadsföring; servicebranschen;

  Sammanfattning : Att ha lojala kunder har blivit avgörande för företag i servicebranschen. När en kris uppstår i samhället där viktiga delar av människors liv förändras, där råd och rekommendationer från myndigheter gör att man inte längre rör sig ute på samma sätt tvingas företag till förändringar och uppoffringar. LÄS MER

 3. 3. Att vara uthyrd och inhyrd : En kvalitativ studie om hur konsulter uppfattar relationen mellan bemannings- och kundföretaget samt flexibiliteten i sitt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Lars Ludvigsen; Marco Wilzén; [2014]
  Nyckelord :Arbete; arbetsliv; trepartsrelation; flexibilitet; stigma; lojalitet; inhyrd arbetskraft; uthyrd arbetskraft; tillfällig arbetskraft; grupptillhörighet; kommunikation; bemanningsföretag; konsult;

  Sammanfattning : Studien genomförs på ett ledande bemanningsföretag i Sverige. Studiens syfte är att belysa hur en trepartsrelation (bemanningsföretag, konsult, kundföretag) i arbetet uppfattas av konsulterna, samt hur de uppfattar flexibiliteten i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Lojalitetsskapande genom Mass Customization : Hur skapas kundlojalitet när kunden är chefsdesigner?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Emelie Karlsson; Linda Thunell; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfektionsbranschen har sedan tidigt 1900-talat fungerat genom ett massproducerande maskineri som erbjudit ett likriktat utbud till sina kunder, kunder som ansetts vara en enda stor massa, idag har konsumenter en större insikt i sin egen konsumtion och en stor vilja att påverka. Tack vare den tredje industriella revolutionen är ett nytt paradigmskifte på väg, kunden involveras i design- och produktutvecklingsprocessen och resultatet är att en unik produkt kan produceras samtidigt som företaget uppnår stordriftsfördelar genom modularisering, detta kallas för Mass Customization. LÄS MER

 5. 5. Upprättandet av kundrelationer med minskad fysisk närvaro : En kvalitativ studie om Danske Bank

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sebastian Bonelli; Kim Johansson; [2012]
  Nyckelord :Customer relationships; loyalty; e-loyalty; CRM; e-CRM; service quality; customer perceived value.; Kundrelationer; lojalitet; e-lojalitet; CRM; e-CRM; tjänstekvalitet; kundupplevt värde.;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ undersökning av hur en bank på den svenska marknadenupprätthåller kundrelationer via en Internetbaserad distributionskanal. Vi har utfört en intervjumed Danske Banks Head of Channels Daniel Wahlström för att insamla primärdata för attundersöka och analysera vilka faktorer som är essentiella för att upprätthålla kundrelationervid en fysisk distansering från kund. LÄS MER