Sökning: "lojalitet kundkort"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lojalitet kundkort.

 1. 1. Lojalitetsprogram i dagligvarubranschen -Mål, utformning och utvärdering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Elin Knutsson; [2013-01-22]
  Nyckelord :Lojalitetsprogram; Lojalitet; Utvärdering; Kundkort;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problem: Som en följd av den allt mer kundorienterade marknadssituationen har det blivit mer centralt att vårda sina kundrelationer. Kundernas lojalitet är idag av stor betydelse för det strategiska arbetet (Reinartz & Kumar 2002) och en viktig komponent i det arbetet är lojalitetsprogrammen (Liu & Yang 2009). LÄS MER

 2. 2. Integrerat ”superkort”- En studie om konsumenternas användning av kundkort.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Lyli Linh; Jovana Duric; [2008]
  Nyckelord :lojalitet; kundkort; kundklubb; kundvärde;

  Sammanfattning : Under många år har synen på den traditionella marknadsföringen förändrats. I dagens samhälle har det skett en rad förändringar där företagen har börjat fokusera allt mer på en kundorienterad marknadsföring istället för massmarknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Detaljhandelns lojalitetsstrategier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Jönsson; Roger Manfredsson; [2003]
  Nyckelord :Lojalitetskiosk; Lojalitet; ICA Handlarnas AB; Kundkort; Relationsmarknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att analysera ICA: s lojalitetsprogram och kundspecifika marknadsföring utifrån motiv, uppbyggnad och funktion, samt att undersöka till vilken grad det senaste lojalitetsskapande verktyget utnyttjas samt vad skulle få kunderna att använda verktyget oftare. Vi har genomfört en uppsats med ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Kundkorts effekter på lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Catharina Paulsson; Kristina Dyrvold; Sara Andersson; [2003]
  Nyckelord :Kundkort; Lojalitet; Lönsamhet; Customer Relationship Management; Bensinbolag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. Vidare ämnar vi kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar lönsamheten. Metod: För att uppfylla det beskrivande syftet med uppsatsen, valde vi att kvalitativt undersöka hur två företag i petroleumbranschen arbetar med lojalitetsprogram. LÄS MER

 5. 5. Kundkort och kundlojalitet i dagligvaruhandeln - En analys av kunders utsagor om lojalitet och kundkort

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Åkesson; Alexander Malmborg; [2003]
  Nyckelord :Lojalitet; Lojalitetsprogram; Dagligvarudetaljhandel; Dagligvarubutiker; RM; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ur ett kundperspektiv skapa en ökad förståelse för kortkunders butikslojalitet och syn på kundkort i dagligvarudetaljhandeln. Som utgångspunkt har vi haft en analysmodell om affektiv, kognitiv och konnativ kundlojalitet, av Dick & Basu (1994). Vi har använt oss av en explorativ undersökningsmetod. LÄS MER