Sökning: "lojalitet lojalitetsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden lojalitet lojalitetsprogram.

 1. 1. Är det medlemskapet som gör dig lojal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; Viktoria Höjgård Hansen; Natalia Milunovic; [2020]
  Nyckelord :kundlojalitet; lojalitetsprogram; klädbranschen; ungdomar; konsumtion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka unga konsumenters uppfattning om lojalitet inom klädbranschen samt deras upplevelse av företags lojalitetsprogram i relation till kundlojalitet. Metod: Denna kvalitativa studie har en abduktiv ansats där en kontinuerlig reflektion av teori och empiri har genomförts under hela skapandeprocessen. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet: Vad är det, hur gör man och varför fungerar det inte? : Lärdomar från företag i den svenska detaljhandeln

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Bremholt; Ludvig Hansson; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; CRM; NPS; Retail; Online Retail; Attitude; Customer Experience; Customer Satisfaction; RFM; Kundlojalitet; CRM; NPS; Detaljhandel; Onlinehandel; Attityd; Kundupplevelse; Nöjdhet; RFM;

  Sammanfattning : Kundlojalitet är ett begrepp som aldrig tycks försvinna ur marknadsföringens ordlistor, kanske eftersom det för många företag är det ultimata marknadsföringsmålet. Den samtida konkurrensen har tack vare globalisering och digitalisering blivit hårdare än någonsin och lojalitet har aldrig varit mer relevant. LÄS MER

 3. 3. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 4. 4. Ingår lojalitet i köpet? : En kvantitativ studie av kunders uppfattning av lojalitetsprogram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Sundman; Hugo Karlén; [2018]
  Nyckelord :Lojalitetsprogram; Attitydmässig lojalitet; Beteendemässig lojalitet; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar att undersöka inställningen till kundupplevda fördelar hos medlemmar i lojalitetsprogram. Tre dimensioner av kundupplevda fördelar har identifierats och dessa presenteras och undersöks kvantitativt med en enkät där respondenterna knyts till en lojalitetstyp baserat på angivna svar. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter kundlojalitet : Utformning av lojalitetsprogram och avgiftsbaserade medlemskap i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Forsberg; Olivia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Loyalty programs; customer loyalty; monetary and nonmonetary rewards; loyalty program fees; Lojalitetsprogram; kundlojalitet; monetära och icke-monetära förmåner; medlemsavgifter;

  Sammanfattning : Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. LÄS MER