Sökning: "lojalitet system"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden lojalitet system.

 1. 1. Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk? : En studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Vjollca Kelmendi; Klara Hällström; [2019]
  Nyckelord :Placement within network care; social worker; factors; kinship care.; Nätverksplacering; socialsekreterare; faktorer; familjehem;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Do students even care? : En kvantitativ studie om penningtvättsskandalers påverkan på studenter som bankkunder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Francis Mensah; Frank Tran; [2019]
  Nyckelord :Scandal; Customer loyalty; Trust; Satisfaction; Generation Y; Crisis management; Bank; Skandal; Kundlojalitet; Förtroende; Tillfredsställelse; Generation Y; Krishantering; Bank;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringens utveckling har en ny generation växt fram, Generation Y som kohorten benämns är individer födda från mitten av 1980-talet fram tills början av 2000-talet. Generation Y utgör en väsentlig faktor i förståelsen och utvecklingen av samhället samtidigt som de är framtidens kunder. LÄS MER

 3. 3. En Bransch i Förändring : En fallstudie om hur Handelsbankens medarbetare påverkats av paradigmskiftet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Bohner; Daniel Saadat; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Det har under det senaste decenniet skett ett paradigmskifte i banksektorn med strukturella förändringar som nedläggningar av bankkontor, digitalisering av verksamheter och en ny konkurrenssituation. Handelsbanken har valt att bemöta paradigmskiftet genom en strategi som särskiljer sig från konkurrenternas. LÄS MER

 4. 4. Avtalsparters lojalitetsplikt vid utförandeentreprenad enligt bestämmelserna i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2018]
  Nyckelord :lojalitet; entreprenadrätt; avtalsrätt; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från att den svenska synen på avtalsförhållanden tidigare betonat parternas avtalsfrihet och starkt präglats av en restriktivitet mot att fylla ut avtal med förpliktelser som inte uttryckligen följer av dessa, har utvecklingen på avtalsrättens område gått emot en syn som snarare ser avtalsförhållandet som ett samarbetsförhållande än ett motpartsförhållande. Svenska avtalsparter har i takt med den utvecklingen ansetts ha en skyldighet att iaktta och tillvarata sin motparts intresse, en så kallad allmän lojalitetsplikt. LÄS MER

 5. 5. Digital CRM och kundlojalitet inom B2B : Ger ökad tillgång till kundinformation ökad lojalitet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oktay Körhan; David Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; CRM; Customer Relationship Management; CRM-strategi; CRM-system; digital kundinformation; B2B;

  Sammanfattning : Kundlojalitet är ett mål för många företag som medför såväl utmaningar som potentiella konkurrensfördelar. I syfte att förbättra kundrelationer och därigenom öka kundlojaliteten har konceptet CRM (Customer Relationship Management) vuxit fram. LÄS MER