Sökning: "lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 858 uppsatser innehållade ordet lojalitet.

 1. 1. Förhandsavtal vid nyproducerade bostadsrätter. Särskilt om formkrav, ogiltighet och frånträde

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Binh Tran; [2021-04-22]
  Nyckelord :Bostadsrättslagen; Bostadsrättsförening; Byggmästarbildad bostadsrättsförening; Bostadsrätt; Bokningsavtal; Förhandsavtal; Förhandstecknare; Kamelianfallet; Nyproduktion; Nyproducerade bostadsrätter; SAS-principen; Tillträde; Upplåtelseavtal;

  Sammanfattning : Vid nyproduktion av bostadsrätter används förhandsavtal som är villkorade formkrav. Dessa avtal ingås med en byggmästarbildad bostadsrättsförening. En byggmästarbildad bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som bildas av ett byggföretag enbart för att uppföra nyproduktionen. LÄS MER

 2. 2. FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET ELLER POLITISK LOJALITET? Politiserad rekrytering av tjänstemän i Sveriges kommuner och dess effekter på miljöimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Göransson Lund; [2021-02-16]
  Nyckelord :Meritokratisk rekrytering; politisering; opartiskhet; politisk påverkan; miljöimplementering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur en politiserad rekrytering av tjänstemän inom förvaltningen påverkar miljöimplementering i form av miljötillsyn. Det har genomförts en tvärsnittsundersökning mellan Sveriges 290 kommuner med hjälp av data från Kommun- och landstingsundersökningen (2012). LÄS MER

 3. 3. COVID-19’s Impact on Consumer Behaviour, Brand Equity and Loyalty. : -A qualitative study analysing how the COVID-19 pandemic affects consumer behaviour and brand loyalty & equity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Casper Gustafsson; Li Yanzhuo; [2021]
  Nyckelord :covid-19; covid; konsumentbeteende; brand equity; Brand loyalty; lojalitet; sociala vetenskaper; Consumer behaviour; brand loyalty; brand equity.;

  Sammanfattning : Purpose - This study's purpose is to compile literature on consumer behaviour, brand loyalty and equity and to investigate how the ongoing COVID-19 pandemic have affected consumer behaviours, brand loyalty and equity in Sweden.Design/methodology/approach - A theoretical framework was formed by three main concepts, consumer behaviours, brand loyalty and equity. LÄS MER

 4. 4. "Då får man ta sitt ansvar och gå" - En kvalitativ studie om när kommunala tjänstemän hamnar i konflikt med politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Sjöblom Vrak; [2021]
  Nyckelord :etos; exit voice and loyalty; sorti protest lojalitet; reaktionsalternativ; relationsetik; rollkonflikter; lojaliteter; kommunförvaltning; kommunala tjänstemän; Lennart Lundquist; Albert Hirschman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to further our knowledge on how civil servants act when faced with conflicts in relation to the political governance. The study was carried out through a qualitative analysis on semi-structured interviews with municipal officials, who have either left their employment after conflicted situations, or who still remain within the organisation. LÄS MER

 5. 5. What keeps customers subscribing to streaming services? : A Quantitative Study of E-Loyalty towards Subscription Video on Demand Services in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Bennhult; Hanna Frogner; [2021]
  Nyckelord :E-loyalty; subscription video on demand SVOD ; e-satisfaction; e-trust; switching barriers; website quality; customization;

  Sammanfattning : E-loyalty is an important aspect for practitioners to understand as it determines a digital company’s success. The Subscription Video on Demand (SVOD) industry is rapidly growing and becoming more competitive, which emphasizes the need to understand the key determinants of e-loyalty towards them. LÄS MER