Sökning: "lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 836 uppsatser innehållade ordet lojalitet.

 1. 1. Förhandsavtal vid nyproducerade bostadsrätter. Särskilt om formkrav, ogiltighet och frånträde

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Binh Tran; [2021-04-22]
  Nyckelord :Bostadsrättslagen; Bostadsrättsförening; Byggmästarbildad bostadsrättsförening; Bostadsrätt; Bokningsavtal; Förhandsavtal; Förhandstecknare; Kamelianfallet; Nyproduktion; Nyproducerade bostadsrätter; SAS-principen; Tillträde; Upplåtelseavtal;

  Sammanfattning : Vid nyproduktion av bostadsrätter används förhandsavtal som är villkorade formkrav. Dessa avtal ingås med en byggmästarbildad bostadsrättsförening. En byggmästarbildad bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som bildas av ett byggföretag enbart för att uppföra nyproduktionen. LÄS MER

 2. 2. FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET ELLER POLITISK LOJALITET? Politiserad rekrytering av tjänstemän i Sveriges kommuner och dess effekter på miljöimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Göransson Lund; [2021-02-16]
  Nyckelord :Meritokratisk rekrytering; politisering; opartiskhet; politisk påverkan; miljöimplementering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur en politiserad rekrytering av tjänstemän inom förvaltningen påverkar miljöimplementering i form av miljötillsyn. Det har genomförts en tvärsnittsundersökning mellan Sveriges 290 kommuner med hjälp av data från Kommun- och landstingsundersökningen (2012). LÄS MER

 3. 3. "Då får man ta sitt ansvar och gå" - En kvalitativ studie om när kommunala tjänstemän hamnar i konflikt med politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Sjöblom Vrak; [2021]
  Nyckelord :etos; exit voice and loyalty; sorti protest lojalitet; reaktionsalternativ; relationsetik; rollkonflikter; lojaliteter; kommunförvaltning; kommunala tjänstemän; Lennart Lundquist; Albert Hirschman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to further our knowledge on how civil servants act when faced with conflicts in relation to the political governance. The study was carried out through a qualitative analysis on semi-structured interviews with municipal officials, who have either left their employment after conflicted situations, or who still remain within the organisation. LÄS MER

 4. 4. Nyckeln till en framgångsrik anställd: lojalitet och motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Nabseth; Rebecca Grahn; Victoria Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Korttidspermittering; covid-19 pandemin; lojalitet; motivation; principal- agentteorin; Herzbergs tvåfaktorsteori; nöjesbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Key to a Successful Employee: Loyalty and Motivation Seminar date: 2021-01-14 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management,Undergraduate level, 15 credits Authors: Rebecca Grahn, Victoria Lundgren, Fanny Nabseth Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Keywords: Short-time work allowances, covid-19 pandemic, loyalty, motivation, Principal- agent Theory, Herzberg’s Two Factor Theory, entertainment industry Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how the loyalty and motivation of employees can be maintained during short-time work allowances caused by the covid-19 pandemic. Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of the Principal- agent Theory,Herzberg’s Two Factor Theory, X- and Y-theory and the theory about constructive relations supported by complementary theories and articles. LÄS MER

 5. 5. "Jag är bonden i schack" : En studie av medarbetares indirekta och direkta protester gentemot en hierarkisk organisationsstruktur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Carolina Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Organizational sociology; management strategies; loyalty; protest; hierarchical organizational structure; Organisationssociologi; hanteringsstrategier; lojalitet; protest; hierarkisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The aspiration of every organization is to collectively gather people in order to perform structured activities to fulfill its purpose. But what if there are circumstances within an organization that interferes with this? The thesis of this study is to scrutinize how employees experience their position in a hierarchical organizational structure, and what management strategies they use to direct and indirect protest against this structure. LÄS MER