Sökning: "lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 821 uppsatser innehållade ordet lojalitet.

 1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 2. 2. Har din arbetsgivare uppfyllt det psykologiska kontraktet? : Arbetstagares uppfattning av till vilken grad arbetsgivaren uppfyllt sin del av det psykologiska kontraktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Marielle Englund; Amanda Rogeholt; [2020]
  Nyckelord :psychological contract; employee and employer; length of employment; gender; psykologiska kontrakt; arbetstagare och arbetsgivare; anställningslängd; kön;

  Sammanfattning : Psykologiska kontrakt innefattar upplevelser av förväntningar och skyldigheter i den ömsesidiga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med denna studie var att undersöka till vilken grad arbetstagare upplevde att deras arbetsgivare hade uppfyllt sin del av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 3. 3. Relationer mellan chef och medarbetare från generation X, Y och Z : En studie om skapandet av högkvalitativa relationer mellan chef och medarbetare i kommunala verksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Petersson; Sophie Montgomery; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Generationer; LMX teorin; Tillit; Respekt; Lojalitet;

  Sammanfattning : Title: Relationships between managers and employees of generation Z, Y and Z: A study of the creation of high quality relationships between managers and employees in municipal organisations Authors: Frida Petersson and Sophie Montgomery  Keywords: Leadership, Generations, LMX theory, Trust, Respect, Loyalty Introduction: Sweden is currently facing a labor shortage in the public sector. The organisations and managers must therefore focus on keeping employees with the right competence within the organisation. LÄS MER

 4. 4. Skapandet av kundrelationer genom digitaliseringen : Med inriktning på redovisnings- och revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Larsson; Matilda Arlestrand; [2020]
  Nyckelord :Customer relations; Digitalization; Customization; Customer-oriented processes; Loyalty; Trust; Customer knowledge; Interaction; Kundrelationer; Digitalisering; Kundanpassning; Kundinriktade processer; Lojalitet; Förtroende; Kundkännedom; Interaktion;

  Sammanfattning : Kunder har historiskt kunnat besöka företag för att interagera och tillämpa tjänster. Idag sker en stor del av den kontakten digitalt vilket skapar nya möjligheter och begränsningar för företagen vid skapandet av kundrelationer (FAR 2016). LÄS MER

 5. 5. Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linda Fröling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. LÄS MER