Sökning: "lojalitetskonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet lojalitetskonflikt.

 1. 1. "Men jag väljer tystnaden" : Om lojalitetens dilemma i samverkan med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Nilsson; [2018]
  Nyckelord :vårdnadshavare; pedagog; samverkan; lojalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare i fritidshemmet och hur en bör förhålla sig lojalt när krockar sker. Min undersökning tar sin utgångspunkt ur ett dilemma som återger ett möte mellan mig och en vårdnadshavare. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas erfarenheter av barndomens föräldrakonflikter. -Om önskan att få finnas för sin egen skull

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helene Schmidt; Maria Gerklev; [2015]
  Nyckelord :parental conflict; vuxna barn; lojalitetskonflikt; retrospektiv; föräldrakonflikt; adult children; retrospective; conflict of loyalty; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn tvingas förhålla sig till allvarliga och utdragna föräldrakonflikter utan möjlighet att påverka sin situation eller få sina behov av trygghet och förutsägbarhet tillgodosedda. Barnets känsla av ensamhet och rädsla synliggörs sällan och barnet drabbas av lojalitetskonflikter. LÄS MER

 3. 3. Anknytning hos barn som placerats i familjehem : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Hanna Tornhammar; [2013]
  Nyckelord :Familjehem; Anknytning; Återförening; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad forskning säger om anknytningen hos familjehemsplacerade barn och hur denna kan påverkas av biologiska föräldrars delaktighet och närvaro. Vidare syftar studien till att ta reda på om det alltid är förenligt med det familjehemsplacerade barnets bästa att återförenas med den biologiska familjen. LÄS MER

 4. 4. I barnets och allmänhetens intresse - om möjligheten för åklagare att under förundersökning förhöra barn som vittne till våld mellan föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Adolfsson; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Familjerätt; Processrätt; Straffprocessrätt; Vittne; Förhör; Förundersökning; Barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that violence in intimate relationships most often takes place in someone’s home, makes it difficult to prosecute the perpetrator in lack of witnesses. In one third of the cases regarding violence against women in intimate relationships, children are witnesses. Despite this, children are interrogated only in 18 % of these cases. LÄS MER

 5. 5. Parallella världar : Pedagog i en segregerad förort

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annie Madsén; [2012]
  Nyckelord :segregation; suburb; preschool; society; educators; culture clash; penalty; conflict of loyalty; Segregation; förort; förskola; samhälle; pedagoger; kulturkrock; straff; lojalitetskonflikt; .;

  Sammanfattning : In my essay, I write about the work at a pre-school in a segregated suburb. I begin my essay with examples from my workday. In one case, it is about Sara, playing games where other children are excluded and she also exhibits a power game towards me. LÄS MER