Sökning: "lojalitetsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet lojalitetsplikt.

 1. 1. Hävningsskyldighet vid befarat avtalsbrott - en köprättslig argumentationsanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Nordman; [2021-06-21]
  Nyckelord :Anteciperat avtalsbrott; Anticipatory breach; Avtalsbrott; CISG; Fullgörelse; Fundamental breach; Hävning vid befarat avtalsbrott; Hävningsgrund; Hävningsskyldighet; Internationella köplagen; Köplagen; Köprätt; Lojalitetsplikt; Obefogad hävning; Skadebegränsningsplikt;

  Sammanfattning : För att uppfylla sin skadebegränsningsplikt enligt köplagen ska den skadelidande vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Motsvarande gäller även enligt den internationella köplagen (CISG). Ett lämpligt sätt att begränsa sin skada kan vara att utöva sin rätt till hävning vid befarat avtalsbrott. LÄS MER

 2. 2. Fritid under ansvar? - Lojalitetspliktens inverkan på arbetstagarens livsföring utanför arbetstid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; lojalitetsplikt; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en privat arbetsgivare kan anses ha sakliga grunder för att säga upp en tillsvidareanställd arbetsta- gare till följd av dess nyttjande av en mänsklig rättighet på sin fritid. Utgångsläget är att en tillsvidareanställd arbetstagare endast kan bli upp- sagd om arbetsgivaren har sakliga grunder för detta enligt 7 § LAS. LÄS MER

 3. 3. Är arbetstagaren fri under fritid? : En undersökning om avvägningen mellan arbetstagarens lojalitetsplikt och rätten till yttrandefrihet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Filippa Hörnblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 5. 5. Övervakning på arbetsplatsen – hur skyddas den personliga integriteten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tove Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Personlig integritet; Övervakning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of employees' privacy is becoming increasingly important with technological developments that provide increased opportunities for employers to monitor their employees. The purpose of this thesis is to investigate what legal possibilities employers can use to monitor the employees in relation to employee´s personal integrity. LÄS MER