Sökning: "lokal historia"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden lokal historia.

 1. 1. Värdesträvan inom musikföreningen : Fyra informanters erfarenheter från engagemang i en ideell musikförening på den svenska landsbygden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Sandén; [2019]
  Nyckelord :culture; music; community; values; meaningfulness; kultur; musik; gemenskap; värden; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva fyra informanters erfarenheter från deras engagemang i en ideell musikförening, för att sedan föreslå vad det är som definierar en meningsfull gemenskap. Uppsatsen utgår från ett kvalitativt material insamlat genom semistrukturerade intervjuer där informanterna förklarar deras syn på föreningens historia, om de anser det har funnits några genomgående idéer, vilken mening det går att tillskriva den årliga festivalen som föreningen anordnar samt vilken betydelse lokalen har haft för föreningen. LÄS MER

 2. 2. Upplevd historia – studiebesök i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2018]
  Nyckelord :exkursion; fältstudier; historia; lokal historia; studiebesök; museer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har syftat till att undersöka hur studiebesök kan användas i historieundervisningen. Vårt arbete har utgått ifrån att besvara frågorna: Vad säger forskning om hur elevers lärande påverkas av studiebesök till historiska platser och museer? Vad framhålls av vetenskapliga studier som viktigt för att besöken ska bli lärande? För att besvara frågeställningarna redogör vi för flera studier och rapporter inom forskningsfältet. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 4. 4. Möjligheterna med ett lokalhistoriskt kontextmedvetet spel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Shervin Mansouri; Carl-Håkan Hovstadius; [2018]
  Nyckelord :Context; aware; mobile; game; history; gamification; Kontextmedvetet; mobilspel; spel; historia; spelifiering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utvärdera vilka möjligheter det finns med ett kontextmedvetet spel som inriktar sig på lokal historia. Studien undersöker vilken målgrupp ett sådant spel skulle kunna passa, hur spelet upplevs av personer med olika förutsättningar såsom spelerfarenhet och historieintresse samt diskuteras vad som gör spelet intressant att spela och vad som motiverar spelarna. LÄS MER

 5. 5. Slöjdval : Spelar det någon roll vad man väljer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Addy Skogsgrdh; [2017]
  Nyckelord :textilslöjd; trä- och metallslöjd; slöjdlärare; slöjdundervisnings organisation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för elevernas möjlighet att välja materialinriktning i åk 8-9 i grundskolan. Jag ville ta reda på varför vissa skolor väljer den här modellen av slöjdundervisningens organisation. LÄS MER