Sökning: "lokal marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden lokal marknadsföring.

 1. 1. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josefine Beckman; Elisabeth Granath; [2021]
  Nyckelord :digital marknadsföring; försäkringsbolad; lantbruk; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. LÄS MER

 2. 2. Standardisering eller anpassning inom idrottsmarknadsföring : En observationsstudie kring vad som kommer till uttryck i reklamfilmer bland idrottsrelaterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Robin Johansson; Kasper Dahlstrand; [2021]
  Nyckelord :Kulturell anpassning; Standardisering; Marknadsföring; Glokalisering; Nike; Under Armour; Red Bull;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och belysa faktorerna som kommer till uttryck i reklamfilmer, utifrån Hofstedes nationskulturella perspektiv. Detta genom att granska tre olika idrottsrelaterade bolag utifrån tre olika marknader. En kvalitativ metod tillämpades genom att observera tolv reklamkampanjer, fördelat på fyra per bolag. LÄS MER

 3. 3. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 4. 4. "Coronakrisen kan faktiskt vara en hjälp på vägen" : en studie om mikrobryggeriers hinder och möjligheter idag och i framtiden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Nicole Zachrisson; Astrid Stolt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att starta upp och driva ett mikrobryggeri är en pågående och växande trend i Sverige och har varit en trend under de senaste tio åren. Efterfrågan av lokal och hantverksmässig öl har aldrig varit så stor som den är idag. LÄS MER

 5. 5. "Har ni stoppat kakor i ölet, är ni helt dumma i huvudet?"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Amanda Knöös; Emmie Lindh; [2020]
  Nyckelord :bryggerier; alkohol; hantverksöl; hantverksbryggerier; mikrobryggerier; nätverk; visuell kommunikation; sociala medier; strategisk kommunikation; varumärke; identitet; lokalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur hantverksbryggerier i Göteborg arbetar med sin externa strategiska kommunikation genom sina nätverk, på sociala medier, med sin grafiska profil samt genom försäljning och distribution. Valet av teman gjordes för att få en helhetsbild av bryggeriernas verksamhet. LÄS MER