Sökning: "lokal mat"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden lokal mat.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 2. 2. ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Valleräng; [2021]
  Nyckelord :lokal mat; livsmedelsbutiker; närproducerat; ICA-handlare; livsmedelsstrategi; livsmedelskedjan; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras ICA-handlares handlingsutrymme och motivation till att lyfta lokal matproduktion. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjustudier med fem ICA-handlare i Gävleborg. Studien ger en inblick i hur ICA-handlare ser på sin roll i arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen i Gävleborg. LÄS MER

 3. 3. Binuclear zinc transcription factors and the regulation of patulin biosynthesis in the filamentous Ascomycete Penicillium expansum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Robert Hansen Jagrelius; [2021]
  Nyckelord :secondary fungal metabolism; penicillium expansum; patulin; binuclear zinc transcription factors; dimerization; deepcoil; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigated the regulation of patulin production in Penicillium expansum in relation to fungal global regulators as well as the cluster-specific binuclear zinc transcription factor (BZTF) patL in silico. It also explored the state of BZTF research in filamentous ascomycetes fungi, and questioned if results in Saccharomyces cerevisiae can be freely translated to other taxonomic groups. LÄS MER

 4. 4. Lokalproducerade livsmedel och bygdegemenskap : en studie om hur kommuntjänstepersoner och lantbrukare i Vingåkers kommun förhåller sig till närproducerat och ekologisk produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Rombrant; [2021]
  Nyckelord :lokalism; lokalproducerat; närproducerat; hållbarhet; bygdegemenskap;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges nationella livsmedelsstrategi ska den totala livsmedelsproduktionen i Sverige öka. Strategin ska bland annat bidra till att närproducerade- och ekologiska livsmedel ökar. Bland målen i livsmedelsstrategin finns också ett mål om att 60 procent av maten som serveras inom kommunala verksamheter ska vara ekologisk till 2030. LÄS MER

 5. 5. Motivational factors and values of : a study of Swedish producers in local food nodes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2021]
  Nyckelord :local food nodes; economic and non-economic values; Means-End Chain; The Zaltman Methaphor Elicitation Technique; farmers motives;

  Sammanfattning : Securing food for the whole population is a key issue in the world. One way to make it possible is by developing the supply chains to a more sustainable agri-food system. These systems should provide the consumer with good, affordable food while the producers still get a good return for their products. LÄS MER