Sökning: "lokal matproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lokal matproduktion.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 2. 2. Urbana odlingsallmänningar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ella Heinonen; [2020]
  Nyckelord :Odlingsallmänningar; Stockholm; grönområden; marktillgång; hälsa;

  Sammanfattning : Odlingsallmänningar som odlingsform används i städer runt om i världen. De kan bidra till städer bland annat genom att öka tillgängliga grönområden, skapa mötesplatser för social gemenskap, öka lokal matproduktion samt öka den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elna Melusine Jolom; [2020]
  Nyckelord :egnahemsrörelsen; självförsörjning; klimatpåverkan; fritidsodling; lokal matproduktion; konsumentperspektiv; livsmedelskonsumtion; exploatering; jordbruksmark; urbanisering;

  Sammanfattning : Trädgårdarna i egnahemsområdena Rostorp, Håkanstorp och Johanneslust i Malmö planerades för odling och var tänkta att ge de boende en ökad självförsörjandegrad. De anlades på en av världens bästa jordbruksmarker, trädgårdarna och en del av växtmaterialet som planterades vid byggåren finns kvar. LÄS MER

 4. 4. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Love Silow; [2019]
  Nyckelord :mat; restauranger; kockar; Malmö; platsanknytning; identitet; hållbara städer; urbana matlandskap;

  Sammanfattning : I denna text kommer det argumenteras att restauranger och kockar via sitt dagliga arbete bidrar med kunskap och erbjuder centrala platser för utvecklingen av urbana matlandskap. Argumentationen bygger på en fallstudie och analys av fyra restauranger i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Planeringens effekter för projekt som finansierats genom "Sverige - det nya matlandet" : en fallstudie på vicTualia ekonomisk förening

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Adam Arnesson; Pär Boquist; [2014]
  Nyckelord :matlandet Sverige; projektstöd; landsbygdsprogrammet; projektdrift; affärsplan; planering; strategi;

  Sammanfattning : Regeringen lanserade visionen om ”Sverige - det nya matlandet” 2008. En vision som verkar för god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. För att visionen ska uppnås finns bland annat möjlighet för projekt att söka finansiellt stöd ur landsbygdsprogrammet. LÄS MER