Sökning: "lokal styrelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lokal styrelse.

 1. 1. "En känsla av inflytande" : En dokumentstudie av församlingsrådets autonomi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anders Hedman; [2019]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; församlingsråd; autonomi; organisation; strukturförändring;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 trädde en stor strukturförändring i kraft i Svenska kyrkan. Den förde med sig en ny styrelseform, församlingsråd. En utmaning för församlingsrådet är frågan om dess autonomi och självstyre i ett pastorat. Ett pastorat består dels av ett kyrkoråd, som styrelse, med ett övergripande ansvar. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av lokal styrelse i Veberöd - En deliberativ demokratisk utvärdering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Johansson; [2007]
  Nyckelord :Lokal styrelse; deliberativ demokrati; deliberative democracy evaluation; BIKVA; metautvärdering; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the user board of the elememtary school in Veberöd, Sweden. In this process an evaluation model is developed. The model itself gets evaluated in a meta-evaluation to improve the model for future use. The starting point of the evaluation is the deliberative democracy theory. LÄS MER

 3. 3. Lokal styrelse : ett demokratiskt forum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Andersson; [1999]
  Nyckelord :Education; Föräldrainflytande; föräldramedverkan; lokal styrelse; förvaltningsråd; Pedagogik;

  Sammanfattning : 1996 startade en försöksverksamhet med lokala styrelser i grundskolan. Det är en försöksperiod under fem års tid. I en lokal styrelse ingår föräldrar, enhetschef, elever och lärare. Det är upp till den enskilda skolan om de ska införa lokal styrelse eller inte. LÄS MER