Sökning: "lokala varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden lokala varumärken.

 1. 1. Supportras syn på sportswashing inom fotboll : En studie om fotbollssupportrars åsikter kring sportswashing och hur det har påverkat dem under VM i Qatar 2022

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; Robin Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Sportswashing; konsumtion; engagemang;

  Sammanfattning : Många skulle påstå att fotboll är världens största sport och intresserar flest personer över hela världen jämfört med andra sporter. Fotboll är mer än bara fotboll. Till viss del är det två lag som springer efter en boll, men för många som inte själva inte är på fotbollsplanen innebär sporten så mycket mer. LÄS MER

 2. 2. Vägen till Succé: Svenska elitfotbollsklubbar på marknadsföringsplanen : Hur mindre elitfotbollsklubbar försöker vinna hjärtan och stärka varumärken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adrian Larsson; Anders Hylander; [2023]
  Nyckelord :Sportmarknadsföring; Marknadsföring; Fotbollsklubbmarknadsföring; Kvalitativa intervjuer; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Anders Hylander och Adrian Larsson Handledare: Jasenko Flodin Arsenovic Bakgrund: Fotboll är Sveriges nationalsport och har drygt 1,3 miljoner aktiva utövare i nästan 3000 föreningar runt om i landet (SvFF, 2023). Av dessa drygt 3000 föreningar är det ett fåtal som kan kalla sig för elitklubb, för att vara en elitklubb ska man tillhöra någon av de två högsta serierna i antingen herrfotboll eller damfotboll (SvFF, 2023). LÄS MER

 3. 3. Varumärken i plats- och destinationsmarknadsföring : En kvalitativ turismvetenskaplig studie om kommuners hantering av lokala och regionala platsvarumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Saga Lundmark; Linn Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsten att skapa en stamgäst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Nilsson; Rebecka Kullenberg; [2022]
  Nyckelord :house of brands; hotel and service industry; brand communication; relationship building strategies; strategic communication; co-creation; varumärkeskommunikation; relationsbyggande strategier; strategisk kommunikation; samskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka house of brands-strategin för varumärken inom hotellbranschen, samt att förstå de relationsbyggande strategierna bakom uppbyggnaden och kommunikationen av varumärkena. För att uppnå syftet med studien genomfördes en fallstudie med sju semistrukturerade intervjuer inom hotellgruppen ESS Group. LÄS MER

 5. 5. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER