Sökning: "lokalanestetikum"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lokalanestetikum.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Hur användbar är epiduralanestesi inom dagens smådjursmedicin?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gabriella Håkansson; [2014]
  Nyckelord :epiduralanestesi ; anestesitekniker; anestesi; analgesi; veterinärmedicin; extradural ; epiduralanesthesia; anesthesia; veterinamry medicine; extradural; analgesia;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att ge en överblick i hur epiduralanestesi utförs och vilka risker och fördelar som tekniken medför. Epiduralanestesi är en typ av lokalanestesi och central nervblockad. LÄS MER