Sökning: "lokalbokning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lokalbokning.

 1. 1. Jag vill inte! : En fallstudie om emotionell respons, vid IT-systemuppgradering, hos personer med kort erfarenhet i det gamla systemet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Informatik

  Författare :Marcus Pettersson; Ida Bogne; [2013]
  Nyckelord :Förändringsarbete; förändringsmotstånd; IT-system; uppgradering; lokalbokning; fallstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den emotionella responsen vid förändringsarbete med IT-fokus, som involverar personer med kort erfarenhet i det gamla IT-systemet, för att belysa reaktioner och upplevelser ur ett mänskligt perspektiv och för att undersöka huruvida förändringsmotstånd har uppstått. Intervjuer genomförs med tre personer, som alla arbetar deltid med schemaläggning och lokalbokning på Linköpings universitet, där en omfattande systemuppgradering av lokalbokningssystemet genomförts under årsskiftet 2012-2013. LÄS MER

 2. 2. Exploiting Presence

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Ke Wang; [2008]
  Nyckelord :Context-aware application; SIP; SIMPLE; XML; CPL; SER; GPS; Position determination;

  Sammanfattning : By exploiting context awareness, traditional applications can be extended to offer better quality or new functions. Utilizing a context-aware infrastructure, a variety of context information is merged and processed to produce information that is useful to applications. LÄS MER