Sökning: "lokalhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet lokalhistoria.

 1. 1. Att ta vara på lokalhistoria : En studie av lärares användning av lokalhistoria i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Malm; [2020]
  Nyckelord :Lokalhistoria; historiedidaktik; historiemedvetande; lärareperspektiv; elevmotivation;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på användandet av lokalhistoria i gymnasielärares historieundervisning. Den teoretiska ansatsen är historiedidaktiken och dess tre frågor Vad? Hur? och Varför?. Den andra teoretiska ansatsen är historiemedvetandets tankar om att historien förstås genom sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. LÄS MER

 2. 2. Undervisning av lokalhistoria på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Suzanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Family history; hometown; in reality; local history; middle school; Familjens historia; hemstaden; lokalhistoria; mellanstadiet; verklighetsförankring;

  Sammanfattning : Research shows that the pupils in school need anchoring in reality and motivation to become interested and understand history. Local history is the history about the community and makes it possible for the ordinary person to become part of historic events. LÄS MER

 3. 3. Järnvägen tågar in i Lerum : Konsekvenserna av Västra stambanan för Lerums sockens utveckling i relation till övriga Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Pontus Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Lokalhistoria; järnvägen; stambana; västra stambanan; konsekvenser; jämförelse;

  Sammanfattning : Most of the research regarding the impact of railroad systems is conducted at a national level and seeks to generalise the consequences that it had for the county villages. There are researchers that delve deeper and wish to explore these consequences at a more local level. However, this naturally presents an issue. LÄS MER

 4. 4. Så nära men ändå så långt borta : En fenomenografisk studie kring varför, om och hur lokalhistoria kan implementeras i historieundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Tove Granberg; [2020]
  Nyckelord :Lokalhistoria; historiemedvetande; historiedidaktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : Should local history be included as a part of history education in upper secondary school, and if so, how could it be done? History teachers’ and museum educators’ attitude regarding these questions are examined through semi-structured interviews. The empirical material is categorized with the aid of a phenomenographic method approach and the result is then interpreted based on Bernard Jensen’s theory of historical consciousness. LÄS MER

 5. 5. Staden som resurs i historieundervisningen : En tematisk analys av hur elever upplever platsens betydelse för lärande i arbetet med lokalhistoria

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; lokalhistoria; erfarenhetspedagogik;

  Sammanfattning : I de skandinaviska länderna är det många lärare som använder närmiljön i undervisningen, men trots detta finns det lite forskningsbaserad kunskap om det praktiska genomförandet. Den forskning som finns är till största del inriktad på miljö, vetenskapliga och geografiska ämnen och få mot historieämnet. LÄS MER