Sökning: "lokalisering uppställningsplats"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lokalisering uppställningsplats.

 1. 1. Lokalisering och utformning av uppställningsplatser för lastbilar i anslutning till Göteborgs Hamn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Per Lindström; Marina Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Göteborgs hamn; uppställningsplats; uppställningsplats lastbil; uppställningsplats lastbilar; dimensionering uppställningsplats; dimensionering uppställningsplats lastbilar; dimensionering uppställningsplats lastbil; lokalisering uppställningsplats; lokal;

  Sammanfattning : Göteborgs hamn besöks dagligen av hundratals lastbilschaufförer som har uppdrag i hamnen. Däremot finns det ingen upprättad uppställningsplats för dem, varken under kortare eller längre tidsperioder. Detta leder till att lastbilar parkerar på olämpliga ställen i hamnen då inget alternativ till parkering finns. LÄS MER

 2. 2. Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Morwing; Anneli Sjöstrand; Siv Lindgren; [2009-03-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det växande problemet med stölder av såväl gods som fordon under transport är något som fått mer och mer fokus i media under det gångna året. När vi för knappt ett år sedan började intressera oss för problematiken var det inte lika uppmärksammat som idag. LÄS MER