Sökning: "lokaliseringsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lokaliseringsteori.

 1. 1. Effekten av infrastruktursatsningar på bostadspriser i närliggande områden : En studie om Nacka stad. Prisutveckling i Jarlaberg och Storängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Myhrer; [2019]
  Nyckelord :Shopping centre; metro; housing; Jarlaberg; Storängen; Real estate valuation; Köpcentrum; tunnelbana; bostäder; Jarlaberg; Storängen; Nacka Stad; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Nacka kommun genomgår stora förändringar av projektet Nacka stad som innebär nya bostäder, kommersiella fastigheter och tunnelbanestationer. När ett område inom en kommun förändras har det visats att detta ger en effekt angående bostadspriserna i andra närliggande områden. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Nattens möjligheter och begränsningar : Politik och reglering av nattliv i samspel med nattlivets lokaliseringsval

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Olof Johansson; [2016]
  Nyckelord :: Stockholm; Nattliv; Lokaliseringsteori; Nattlivspolitik; Reglering av serveringstillstånd.;

  Sammanfattning : Studien är en fallstudie över nattlivets utveckling under den senaste tioårsperioden i Stockholm stad. Syftet är att utforska hur politiken, de reglerande myndigheterna, och branschen förhåller sig till det geografiska rummet och dess förutsättningar, samt vad deras förhållningssätt, gett för återverkningar i lokaliseringen av nattlivet. LÄS MER

 4. 4. När en myndighet flyttar : En studie av fyra myndigheters omlokaliseringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Rydin; Gustav Jangsten; [2016]
  Nyckelord :Lokaliseringsteori; lokaliseringsfaktorer; nätverksteori; myndigheter; omlokalisering;

  Sammanfattning : Forskningen på företags omlokaliseringar är ett utbrett forskningsområde. Kunskapen om myndigheters omlokaliseringar är dock begränsad. LÄS MER

 5. 5. Dannemora gruva : en verksamhet med lång historia och stor betydelse för det lokala samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sandra Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Dannemora; gruvindustri; livsform; platskänsla; lokaliseringsteori;

  Sammanfattning : Den svenska järnindustrin har en många hundraårig lång tradition och järn har under stora dela av tiden varit en av landets främsta exportvaror. Järnindustrin har därför spelat en viktig roll för såväl den nationella ekonomin som för gruvorternas lokala arbetsmarknad. LÄS MER