Sökning: "lokalpressen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet lokalpressen.

 1. 1. När Ikaros syster mötte sin publik : En skulpturs liv i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Blom Lidén; [2020]
  Nyckelord :Respons; betraktare; publik; vandalism; ikonoklasm; offentlig konst; skulptur;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en responshistorisk undersökning av Karin Wards skulptur Ikaros syster och dess möte med sin publik. Syftet är att förstå de starka reaktioner skulpturen väckte. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta en mördare - man eller kvinna : En kvalitativ textanalys av hur en manlig och en kvinnlig mördare gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Christopher Blanck; Fahir Pepelar; [2020]
  Nyckelord :Genus; gestaltning; gärningspersoner; kvinnliga mördare; manliga mördare; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka medias gestaltning av hur en manlig respektive en kvinnlig gärningsperson skiljer sig. Studien har studerat ett styckmord 2014 och en dödsmisshandel 2016. Frågeställningarna behandlar både hur medierna gestaltar gärningspersonerna, samt hur gestaltningen skiljer sig mellan tidningarna. LÄS MER

 3. 3. Åtvidabergs öde i Facits händer? : En analys av hur lokalpressen speglade samhället Åtvidaberg under Facitkrisen, samt vilka åtgärder Åtvidabergs Industribyggen vidtog för att möta upp Facitkrisen 1972-1982

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Josefine Elmendahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At the end of the 1960s, the business community in the small town Åtvidaberg was dominated by the worldwide company Facit AB. Åtvidaberg was highly dependent on Facit AB, which made the municipality vulnerable in case something should happen. LÄS MER

 4. 4. Lokala dimensioner av kriminaljournalistik : En kvalitativ studie av rapporteringen kring Lisa Holm-fallet och ”Arbogakvinnan”.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Johansson; Gabrielle (Elle) Wähämäki Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kriminaljournalistik; lokaljournalistik; gestaltning; Lisa Holm; Arbogakvinnan; sensationalism; brottsoffer; förövare.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell press och lokalpress. Undersökningen omfattar rapporteringen kring fallet Lisa Holm och fallet Arbogakvinnan och bygger på en kvalitativ innehållsanalys av totalt 126 webbartiklar från Expressen , Aftonbladet , Skaraborgs Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning . LÄS MER

 5. 5. Grafik om antibiotikaresistensutveckling : Riskkommunikation via lokalpressen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Susanne Lindeborg; [2015]
  Nyckelord :Antibiotikaresistens; Riskkommunikation; Nyhetsgrafik;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur en informationsgrafik om ett framtida globalt hot mot folkhälsan, antibiotikaresistens, kan utvecklas och utformas med ett perspektiv mot individens ansvar istället för den mer vanligt förekommande nyhetsvinklingen mot myndigheters ansvar. Detta inom ett statiskt format för publicering i svenska dagspressen. LÄS MER