Sökning: "lokalsamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet lokalsamhälle.

 1. 1. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER

 2. 2. Att bygga i och för sin bygd : kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Pernilla Björverud; [2022]
  Nyckelord :kooperativa hyresrätter; kooperation; bogemenskap; gemenskapsboende; byggemenskap; lokal organisation; bostadsförsörjning på landsbygden;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad kooperativa hyresrätter byggda i ideell regi på den svenska landsbygden innebär för sina hyresgäster och sitt lokalsamhälle. Forskningsintresset har kretsat kring frågan om hur vi kan bo och leva på den svenska landsbygden idag och imorgon, och grundar sig i den rådande bostadsbristen i svenska städer och landsbygder. LÄS MER

 3. 3. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 4. 4. Bevara industrin i Säffle! : En industristads gemenskap och samverkan i kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Säffle; samverkan; gemenskap; lokalsamhälle; industri; kris; kommun;

  Sammanfattning : Gemenskap kan förstås delvis som ett enhetligt plats-baserat väsen man kan kalla lokalsamhället, vars beståndsdelar förgrenar sig till fler mindre gemenskaper. Tillsammans samverkar gemenskaperna mot olika mål som för samhället åt olika håll. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Stakeholder Framework for Hotels : Supporting Sustainable Tourism Management in Vlora, Albania

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alma Berggren Ek; Ella Espling; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Sustainable Tourism Framework; Sustainable Management; Hospitality; Tourism; Corporate Social Responsibility; CSR; Sustainable development goals; SDG; Agenda2030; hållbar utveckling; hållbara management planer; hotell; turism;

  Sammanfattning : This study aims to create a sustainable tourism stakeholder framework for hotels in Vlora, a popular tourist destination in southeast European country Albania. As tourism is one of the major driving forces towards better social and economical conditions in Albania but simultaneously poses threats towards nearby ecosystems and protected areas, local traditions and cultures and small suppliers, the importance of sustainability in the industry has risen as a top priority. LÄS MER