Sökning: "lokalt utvecklingsavtal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lokalt utvecklingsavtal.

 1. 1. Det permanenta projektet? : En teoriprövning utifrån det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Filip Allansson; [2011]
  Nyckelord :lokalt utvecklingsavtal; vehikelteorin; urbant utvecklingsarbete; Halmstads kommun; Andersberg;

  Sammanfattning : Flertalet av de bostadsområden, vilka vi idag kallar för ”utsatta”, uppkom som ett resultat av den bostadspolitik som tog sin början efter andra världskrigets slut och kan sägas ha nått sin kulm i det vi känner igen som miljonprogrammet. Målet med, den relativt nya, storstads- och den urbana politiken är att bryta mönster av det utanförskap som existerar inom dessa områden. LÄS MER

 2. 2. Vision Araby/Dalbo : Förslag på åtgärder i den offentliga miljön för att uppnå ökad trygghet och attraktivitet

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Markus Hulenvik; [2008]
  Nyckelord :Araby; Dalbo; Planering; Trygghet; Gestaltning; Växjö; Miljonprogrammet; Stadsplanering; Fysisk Planering;

  Sammanfattning : Endast en kilometer från Växjö Centrum ligger ett bostadsområde, Araby/Dalbo, tillkommet under 1960- och 70-talets s.k. Miljonprogram. Miljonprogrammet var ett politiskt försök till att bygga bort bostadsbristen, men ledde till många av de bostadsområden som idag kritiseras för att vara segregerade med monotona och otrivsamma miljöer. LÄS MER