Sökning: "lokaltrafik och miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lokaltrafik och miljö.

 1. 1. Stockholms Lokaltrafik som attraktionskraft för utländska turister : En studie av turisters attityder gentemot SL

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ahmed Dukale; Hany Al-Habboby; [2016]
  Nyckelord :information; utländska turister; kollektivtrafik; SL; Stockholm; upplevelse;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how foreign tourists experienced StockholmPublic Transport (SL), and how this affected their visit in Stockholm. This is to the try to help SL with knowledge to improve its services for this target group. LÄS MER

 2. 2. Buss eller spårvagn? : Miljövänligare infrastruktur för lokaltrafik i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Joel Fröne; [2016]
  Nyckelord :Transporter; Kollektivtrafik; Livscykelanalys; Jönköping; Spårvagn; Buss; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Arbetet är en LCA-studie vilken jämför transportslagen dieselbuss, gasbuss samt spårvagn. Studien behandlar dagens kollektivtrafiksystem i Jönköping jämförande ett realistiskt beräknat trafiksystem med spårvagn under ett 5- respektive 30-årigt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Skyltningen i Stockholms innerstad : Är den användbar för turister?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Fanny Hermansson; Kristin Haipus; [2014]
  Nyckelord :Tourism; signage; Stockholm; information design; guidance; Turism; skyltning; Stockholm; informationsdesign; vägledning;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if signage for tourists in Stockholm is enough to easily find your way to attractions and public modes of transport and how the city works with the issue. Triangulation was chosen for the essay, that is, a mix of qualitative and quantitative methods. LÄS MER

 4. 4. En övergripande jämförelse mellan enskilda och samordnade upprustningar – en fallstudie vid Storstockholms Lokaltrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Helena Enhamre; [2011]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att klargöra vilka skillnader som enskilda och samordnade upprustningar innebär. Detta för att alltid genomföra ett så bra arbete som möjligt när det gäller såväl resenärsperspektiv, tillgänglighet, säkerhet, miljö som ekonomi... LÄS MER

 5. 5. ISO 14001 : En studie om miljöredovisning inom lokaltrafiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Brindt; Emelie Strandberg; [2008]
  Nyckelord :ISO; lokaltrafik; miljö; buss; trafikhuvudmän;

  Sammanfattning :  Uppsatsen behandlar miljöcertifikatet ISO 14001:s inverkan på de svenska trafikhuvudmännens miljöarbete. Certifikatet är en internationell standard som intygar att ledningssystemet uppfyller vissa krav samt att rutinerna ständigt utvecklas. LÄS MER