Sökning: "long term relations"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden long term relations.

 1. 1. Revising Technology Strategies In The High-Tech Electric Vehicle Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; [2024]
  Nyckelord :EV charging industry; Electric vehicles; Electric Road System; Stationary Charging Station; Dynamic Charging Station; Elonroad.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis investigates the development and suggestion of a model for adapting and revising the technology strategies concerning Stationary Charging Stations (SCS), based on insights from relevant markets and stakeholders. This study particularly focuses on High-Tech Stationary Charging Stations in the Electric Vehicle (EV) charging industry, emphasizing Elonroad’s new Stationary Charging Station (SCS) technology. LÄS MER

 2. 2. Mastering the shift: exploring external CEO successions in a comparative case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nils Karlflo; [2023-06-29]
  Nyckelord :Actor-Network Theory; ANT; actors; negotiations; Sociology of translation; Management; Corporate Governance; CEO successions; CEO retirements; CEO departure; chief executive officer; boards; chairman of the board; externalizing; owner-led; owner-steered; owner-led companies; process theory; translation theory; family successions;

  Sammanfattning : This paper critically examines the claim made by previous research that explains CEO successions as a result of a linear process, influenced by isolated factors of causality succeeding one another. Thus, it seeks to provide a more nuanced understanding of the process of CEO successions, acknowledges the complexity, ambiguity, and unpredictability in its nature. LÄS MER

 3. 3. Why the Islamic Republic of Afghanistan (2004-2021) Collapsed? The Path to Peace after the Rise of the Taliban 2.0

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sultan Ghulam Dastgir Sani; [2023-06-20]
  Nyckelord :Collapsed State; The Role of Parliamentarians in Peace Processes; Autocratization; Fundamentalism; Armed Politics;

  Sammanfattning : With the fall of Kabul on 15 August 2021, Afghanistan has been back to where it was in 2001, a closed autocracy ruled by the Taliban. However, it was required to search out why the Islamic Republic of Afghanistan 2004-2021 collapsed. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ studie om sambandet mellan lönsamhet och kapitalstruktur före och under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abdulsamed Öcüt; Hamza El Moussaoui; [2023]
  Nyckelord :Capital structure; profitability; covid-19; debt ratio; return on assets; gross profit margin; long-term debts; short-term debts; trade-off theory; pecking order theory.; Kapitalstruktur; lönsamhet; covid-19; skuldsättningsgrad; avkastning på totalt kapital; bruttovinstmarginal; långfristiga skulder; kortfristiga skulder; trade-off teorin; pecking order teorin.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera det statistiska signifikanta sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet för bolag noterade på OMXS Large Cap. Det görs under tidsperioden före samt under Covid-19 och studien använder sig av ett antal variabler för att kunna analysera ett potentiellt samband över en femårsperiod. LÄS MER