Sökning: "long-term retention"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden long-term retention.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Long Term Storage in a Surveillance Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Danewid; Petter Andersson; [2019]
  Nyckelord :Long Term Storage; Video surveillance; Cloud storage; Magnetic tape; NAS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : New legal requirements force organizations to increase their data retention of video surveillance for up to a year. This amount of video data requires very large storage capacities, which will drive up the costs for the end user by a large amount. LÄS MER

 3. 3. Increase long-term retention by adding social features in mobile multiplayer games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jenny Kinert; [2019]
  Nyckelord :Long-term retention; Mobile games; Game design; Clan participation; Social games; Multiplayer games;

  Sammanfattning : This paper investigates if the social aspects of playing with friends and participate in clans can increase long-term retention for mobile games. Specifically for the game Edge of Combat developed by the company Level Eight. To gain knowledge about how the players and industry perceive these features, a background study was conducted. LÄS MER

 4. 4. Testbaserat lärande : Effekter av arbetsminne och episodiskt minne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Morgan Lantz; [2019]
  Nyckelord :Test based learning; Testing effect; individual differences; cognition; working memory capacity; episodic memory; Testbaserat lärande; testeffekten; individuella skillnader; kognition; episodiskt minne; arbetsminneskapacitet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för test baserat lärande ökat och det förekommer evidensatt detta fenomen fungerar inom flera områden som bland annat test format, personligaegenskaper samt återkoppling från ett test. En aspekt som det däremot finns få studier av ärtestbaserat lärande i relation till individuella skillnader i kognition. LÄS MER

 5. 5. Fostering Network Effects : How to achieve user retention on multisided platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Granfeldt; Max Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Multisided platforms; Network effects; Retention; Producer; Consumer; Critical mass;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to increase the understanding of how multisided platforms (MSP) could retain different user groups on their platform. To fulfill the purpose, the following research questions (RQ) were derived: RQ 1: How could MSPs design their activities to retain users on the producer side(s)? and RQ 2: How could MSPs design their activities to retain users on the consumer side(s)? Method – This study was conducted as an abductive single case study based on a multisided platform developed within the health sector. LÄS MER