Sökning: "long-term strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade orden long-term strategies.

 1. 1. Att leva med hjärntumör : Personers upplevelser av dagligt liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; daily life; experience; patient; dagligt liv; hjärntumör; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. LÄS MER

 2. 2. The introduction of the Africanised honey bee: A stinging menace or a blessing of the Americas? : a comparison of the Brazilian and USA beekeeping experiences

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jorge Antonio Moreno Reategui; [2020]
  Nyckelord :Beekeeping Social field; Africanised honey bee; qualitative and quantitative research methodology;

  Sammanfattning : In 1956, Brazilian scientist Warwick Estevam Kerr, introduced queens of the African honey bee (AHB) from South Africa to breed with European honey bees (EHB) in order to improve honey production in Brazil. Some of the AHB swarmed by accident out of the experimental apiary, located in Rio Claro-São Paulo State, and started to spread. LÄS MER

 3. 3. ARBETSRELATERAD STRESS OCH COPINGSTRATEGIER BLAND SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTEN VÅRD - EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Winstrand; Maja Mellin; [2020]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; copingstrategier; omvårdnad; sjuksköterskor; sluten vård; upplevelser; coping strategies; experiences; inpatient settings; nurses; nursing; occupational stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kan drabbas av arbetsrelaterad stress, vilket innebär att individen inte har tillräckliga resurser att hantera påfrestning som härstammar från arbetet. Den arbetsrelaterade stressen skulle kunna resultera i bristande patientsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Strävan att bli bättre - En studie om gymnasieelevers övningsvanor inom pop/rock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Niklas Cvetkovski; [2020]
  Nyckelord :Övning; gitarr; trummor; gymnasiet; motivation; practice; guitar; drums; high school; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. LÄS MER

 5. 5. Egenvårdsstrategier vid premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Lindqvist; Lovis Tjärnberg; [2020]
  Nyckelord :Coping; Empowerment; PMS PMDD; Self-care; Suffering; Copingstrategier; Egenvård; Empowerment; Lidande; PMS PMDS;

  Sammanfattning : Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är tillstånd som innebär en samlad mängd psykiska och/eller fysiska premenstruella besvär hos vissa kvinnor. Dessa tillstånd utgör ett stort lidande och kan leda till psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar, somatiska besvär, drabbade relationer samt svårigheter att klara av sin vardag. LÄS MER