Sökning: "longevity"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet longevity.

 1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 2. 2. Mechanical and Thermal Characterisation of Novel UHMWPE Composites for Total Joint Arthroplasty

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Julian Somberg; [2019]
  Nyckelord :UHMWPE; Nanocomposites; DSC; Fracture Toughness; Wear;

  Sammanfattning : Total joint arthroplasty surgeries are known to have a high success rate but the longevity of the implants still acts as a limiting factor. Ultrahigh molecular weight polyethylene is the material of choice for the implant bearing surfaces due to its excellent clinical and tribological performance. LÄS MER

 3. 3. Metodutveckling för generering av prioriteringsordning för förnyelse av vatten- och avloppsledningar : En kombination av TOPSIS algoritm och Simos metod med implementering i Open Source GIS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristoffer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :GIS; VA; TOPSIS; Simos; Prioriteringsordning;

  Sammanfattning : I Sverige är underhåll och förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet i huvudsak ett kommunalt ansvar. Då ledningarna försämras över tid är förnyelseplaneringen en av de viktigaste frågorna för den framtida VA-försörjningen. LÄS MER

 4. 4. Education-Modern Guns : A qualitative study about role of educational processes on peace consolidation in BiH

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Fata Muminovic; [2019]
  Nyckelord :segregation; educational system; peace; conflict; Bosnia and Herzegovina;

  Sammanfattning : This research examines the role of five educational processes; curriculum, language, religion, culture, history, and geography and teachers, teacher education and teaching methods, on the perception of students of other constitutive people in Bosnia and Herzegovina and if it might have an impact on the longevity of the peace within the state. The importance of this research lays in the fact that BiH has experienced ethnic conflict in recent history which affected education and created ethnic division in the educational system. LÄS MER

 5. 5. The Endurance of an Asymmetrical Alliance - A Case Study of the U.S.-Saudi Alliance

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kathrine Ellersgaard Holm; [2019]
  Nyckelord :Alliance Formation; Asymmetrical Alliances; Foreign Policy Analysis; Security; Stability; Path Dependency; The United States of America; Kingdom of Saudi Arabia; the Middle East;

  Sammanfattning : Despite that alliance formation commonly happen when states share mutual interests and like-mindedness, it is possible to find alliances, where the states promote radically different political, normative, and cultural characteristics. Such an alliance is observed in the case of Saudi Arabia and the United States, which subsequently have endured. LÄS MER