Sökning: "longevity"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet longevity.

 1. 1. How durable are photostimulable storage phosphor plates? - An experimental study concerning wear and image quality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johan To; Oleg Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :photostimulable storage phosphor plates; PSPs; longevity; image quality; wear; artifacts;

  Sammanfattning : Syfte: Att ta reda på hur lång livslängd en bildplatta har avseende slitage och bildkvalité. Material och metod: Tre fabriksnya bildplattor användes för att undersöka hur en enskild faktor i arbetsgången för bildgenerering påverkar bildkvalitén. Den första plattan exponerades och skannades 300 gånger. LÄS MER

 2. 2. You're in Sweden, Speak... Experiences of Language Policy and Integration In the Multilingual Global City: A Case Study of Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Adèle Cain; [2019]
  Nyckelord :multilingualism; global city; language discrimination; racism; Sweden; integration;

  Sammanfattning : Increased global migration coupled with the rise of the Global City invites an evaluation of language policy for the multilingual city, all the more pressing at a time of resurgent nationalism across the continent. The study evaluates Sweden, host to some of the most extensive pluralistic language protections in Europe, from accounts of those relying on non-Swedish languages within Sweden, observational fieldwork, case study and policy review. LÄS MER

 3. 3. Understanding usage of Volvo trucks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oskar Dahl; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Clustering; Usage Behaviors; Association Rule Mining; Gaussian Mixture Models;

  Sammanfattning : Trucks are designed, configured and marketed for various working environments. There lies a concern whether trucks are used as intended by the manufacturer, as usage may impact the longevity, efficiency and productivity of the trucks. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Probiotics on High Sugar-Induced Type 2 Diabetes Mellitus Symptoms in Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Yasser Al-Ghamdi; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; Biomedicine; PEPCK; FOXO; Fbp; Hex-t1; Zw; Drosophila; Melanogaster; Longevity; Probiotics;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by the rise of fasting plasma glucose from its normal range (≥125mg/dl). It is marked by insufficient production of insulin from pancreatic β-cells as a result of failed compensation due to insulin resistance. LÄS MER

 5. 5. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER