Sökning: "loss avoidance"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden loss avoidance.

 1. 1. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag. Skatteflykt vid ägarförändringar som utlöser beloppsspärren – förenligt med principerna om neutralitet och legalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; underskottsföretag; beloppsspärren.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ANTI-ADBLOCK : En kvalitativ studie om varför individer inte blockerar reklam på webben

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aras Emil Ali; Dulguun Tuvshintugs; [2020]
  Nyckelord :ad avoidance; ad block; video ads; pop-ups; banners; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity; reklamundvikande; annonsblockerare; videoannonser; pop-ups; banderoller; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity;

  Sammanfattning : Reklam anses vara lika gammal som mänskligheten och lika universell som kultur. Ur den synvinkeln är reklam en del av det sociala livet, där människor gör utbyten som gynnar båda parterna. Under de senaste decennierna har samma mänsklighet upplevt den digitala världens intensiva tillväxt, där idag nästan allt går att finna. LÄS MER

 4. 4. Allocation of Taxing Rights of Occupational Pension in Cross-Border Situations between an ETT- and EET- or TET-system : An Analysis between Sweden and Portugal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miranda Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Private occupational pension; Cross-border situations; Allocation of taxing rights; Sweden; Portugal; Tax treaties; ETT-system; EET-system; TET-system;

  Sammanfattning : The fact that pension consists of three cashflows that can be taxed at different points in time has resulted in a great divergence in how states treat the income of pension. Nonetheless, a majority of tax treaties allocate the exclusive taxing rights of private occupational pension to the residence state as advocated by the Organisation for Economic Co-operation and Development. LÄS MER

 5. 5. The gift of giving - En studie av koncernbidrag och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; civilrätt; skatterätt; koncernbidrag; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish corporate taxation is based on the fact that each individual company is an independently taxable subject. On the other hand, in some circumstances it is possible to take into account several companies' income of economic activities, when these are part of a corporate group. One option available is the group contribution. LÄS MER