Sökning: "loss on ignition"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden loss on ignition.

 1. 1. A window to the future of Sweden’s pine forestry? : development of declining Scots pine after a severe drought and the presence of Diplodia sapinea

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Matilda Stein Åslund; [2020]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; Scots pine; Diplodia sapinea; Sphaeropsis sapinea; Diplodia pinea; drought; climate change;

  Sammanfattning : Swedish forestry is dominated by uniform conifer stands, a structure generally more susceptible to biotic and abiotic stressors. Among the agents causing forest decline, pathogenic fungi have the most substantial impact. LÄS MER

 2. 2. Burning material behaviour in hypoxic environments: An experimental study examining fire dynamics of composite materials in vitiated conditions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robert Bray; [2020]
  Nyckelord :ORS; Fire engineering; hypoxic; polymers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The progression of fire safety research has contributed to improving the guiding principles of standardised building design. Research making use of pure materials, once common in homes and workplaces, are less relevant as such materials are no longer as prevalent. LÄS MER

 3. 3. Sediment chemistry and the potential toxicity to benthic invertebrates in sediments affected by acid sulfate soils : A study on freshwater and marine sediments in Västerbotten, Sweden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :June Johansson; [2020]
  Nyckelord :Toxicity; Benthic invertebrates; Acid sulfate soils; Sediment chemistry;

  Sammanfattning : The leakages of metals from acid sulfate soils and their potential toxicity to benthic invertebrates were studied in the sediment profiles of Lillkvasjön and Lövselefjärden - a lake and an estuary known to be affected by acid sulfate soils - in Västerbotten, northern Sweden. The concentrations of 25 different elements were analyzed throughout both sediment profiles through X-Ray Fluorescence (XRF) Spectrometer analysis. LÄS MER

 4. 4. Total Organic Carbon Reduction of Sorting by-Product Fractions

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ahmad Abdul Rahman Al Saheb; [2020]
  Nyckelord :Total organic carbon; Loss on ignition; construction and demolition waste; TOC reduction; recycling; sequential separation treatment; converting waste to product;

  Sammanfattning : The drive of the EU countries and most of the world towards a circular economy and togenerate zero waste raised a need to study more efficient and less costly treatment processes. The treatment of secondary and by-product fractions to convert them from what is considered waste to a resource will contribute to the movement towards zero waste and circular economy. LÄS MER

 5. 5. Ett cirkulärt samhälle med sulfidjord : Behandling och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Markus Höegh; [2020]
  Nyckelord :Sulfidjord; neutralisering; behandling; bränd kalk; bioaska;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer det sura sulfatjordar som är resultatet av när sulfidrika sediment, som avsattes för 4000 – 7000 år sedan, introduceras i en oxisk miljö. Sedimenten avsattes i botten av Litorinahavet främst längs östkusten samt Mälardalen i anaeroba förhållanden där sulfider kunde bildas. LÄS MER