Sökning: "loss on ignition"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden loss on ignition.

 1. 1. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 2. 2. A geoarchaeological study on two Norwegian boat graves : Soil analysis and an attempt of forensic work strategy and thinking in the interpretation of the results

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Stefano Vilardi; [2019]
  Nyckelord :Geoarchaeology; forensic approach; Geochemistry; boat graves;

  Sammanfattning : The following paper is the final thesis of two years long experimental work conducted on two different collections of soil samples coming from two different Norwegian archaeological sites. In particular, the first collection of soil samples comes from an identified boat grave from the Viking Age (eg Sykehus area Kristiansand County, Vest-Agder). LÄS MER

 3. 3. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 4. 4. Mikroskräp i urban miljö : Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lovisa Renberg; [2019]
  Nyckelord :Microplastics; Fibres; Atmospheric deposition; Urban impact; Mikroskräp; Fibrer; Atmosfärisk deposition; Urban påverkan;

  Sammanfattning : Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av mängden organiskt kol i ett område med sura sulfatjordar i Kristianstads kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Thérese Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Total organic carbon; dissloved organic carbon; pH; distribution pattern; acid sulfate soil; agricultural land; drainage; ditch system; Totalt organiskt kol; löst organiskt kol; pH; fördelningsmönster; sur sulfatjord; jordbruksmark; dränering; dikessystem;

  Sammanfattning : I Fredriksdalsvikens naturreservat i Kristianstads kommun skedde omfattande metalläckage efter en översvämning sommaren 2007 som orsakade skador på djur- och växtliv. De kraftiga metalläckagen misstänks härledas till sura sulfatjordar. LÄS MER