Sökning: "lossning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet lossning.

 1. 1. Utveckling av ett verktyg för lossning och montering av masterpinne i larvkedja

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Helme; Linnea Halatchev; [2019]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Master pin pusher; Construction; Product development; Ergonomics; Nevo Maskin AB; Industridesign; Teknisk design; Konstruktion; Master pin pusher; Produktutveckling; Ergonomi; Nevo Maskin AB;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Teknisk design vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av Nevo Maskin AB som är en företag som utför reparationer och service av entreprenadmaskiner. Detta produktutvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med Sigma Industry East North. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av riskfaktorer i distribution av matvaror hos ett tredjepartslogistiskt företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Liljeberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet utfördes under vårterminen 2018 på uppdrag av DSV. Arbetet syftar till att identifiera de riskfaktorer vilka orsakar förseningar i distribution av matvaror samt att undersöka hur samarbetet kan förbättras mellan DSV och kunden. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Malin Söderlind; [2018]
  Nyckelord :arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Misstänkt berusade chaufförer påbildäck : En studie om hur arbetsmiljön på bildäck påverkas av misstänkt berusade lastbilschaufförer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Isac Hedman; Albin Persson; [2018]
  Nyckelord :intoxicated drivers; work environment; safety; ro-pax ships; crew members; berusade chaufförer; arbetsmiljö; säkerhet; ro-pax-fartyg; besättningsmedlemmar;

  Sammanfattning : Besättning ombord ro-pax-fartyg ansvarar för lastning och lossning när fartygen ligger ihamn. Lasten består till mestadels av lastbilar som körs ombord av lastbilschaufförer. LÄS MER