Sökning: "lotta -böckerna"

Visar resultat 1 - 5 av 705 uppsatser innehållade orden lotta -böckerna.

 1. 1. Stöttning och kommunikation till flerspråkiga barn i förskolan : En observationsstudie om förskollärarnas strategier under läs- och bildstunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tilda Nyberg; Lotta Hosseini Wernebäck; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Observation; Sociokulturell teori; Strategier; Stöttning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöns effekt på inre motivation : Hur medarbetare på Handelsbankens IT-avdelning upplever inre motivation vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lotta Blomquist; Ebba Lindström; [2023]
  Nyckelord :Teleworking; Covid-19; Self-Determination Theory; Intrinsic motivation; Autonomy; Relatedness; Competence;

  Sammanfattning : Teleworking has been a debated topic in recent years, with employee opinions divided. Teleworking has resulted in both positive and negative aspects regarding employees' intrinsic motivation where their individual characteristics have a significant role. LÄS MER

 3. 3. "Man gör underhållning och tjänar pengar på en tragedi" : En kvalitativ studie om true crime-podcasts framställning av mord

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Blomqvist; Theodor Henriksen; [2023]
  Nyckelord :true crime; podcast; ethics; public service; commercialism; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : True crime has rapidly become a large part of the podcast empire. Content based on tragic events has great demand in the form of entertainment. People are able to listen to in-depth dramatizations of how murder victims were killed and private information about murderers, victims and relatives. LÄS MER

 4. 4. Fysikundervisningen - en stabilgrund eller ett verktyg för beslutsfattande : Lärare och elevers syn på fysikämnet i den svenska gymnasieskolans naturvetenskapsprogram

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LOTTA BERGBOM; PER BJÖRK; [2023]
  Nyckelord :Curriculum emphases; physics education; upper secondary school; Roberts kunskapsemfaser; fysikundervisning; gymnasieskolan.;

  Sammanfattning : Ämnet fysik har varit ett eget undervisningsämne i motsvarigheten till den svenska gymnasieskolan sedan 1878. Sedan dess har undervisningsplaner och senare kursplaner beskrivit vilka mål och syften som finns med undervisningen, något som har förändrats från 1878 och fram till idag. LÄS MER

 5. 5. An AI approach for quality improvement in heat treatment processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Kruse Gustav; Lotta Åhag; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; heat treatment; mining; steel; smart manufacturing; pipeline; hardness; cooling; quality improvement;

  Sammanfattning : Export of heat treated steel goods has an important impact on the Swedish economy which brings performance demands and expectations on production to keep a competitive market position. Sustainability and efficiency are two important aspects in meeting these demands. LÄS MER