Sökning: "lotteri"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet lotteri.

 1. 1. "Det är lite som ett lotteri och det gäller att ha tur" : En kvalitativ studie ur socialarbetarnas perspektiv om våldsutsatta barns möjligheter till stöd

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Joy Rattner; [2019]
  Nyckelord :barnmisshandel; barns behov; familjevåld; interventioner; stöd; våld i nära relation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the social workers view of what children who have experienced violence needs and their possibilities to receive support. Domestic violence is a problem in our society and the children’s exposure to this problem needs attention. LÄS MER

 2. 2. Loot boxes - ett nöje för barn eller ett maskerat lotteri?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Socialrätt; loot boxes; marknadsföringslagen; spellagen; marknadsföring mot barn; datorspel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the new swedish gambling law (2018:1138) and its application on loot boxes within videogames. The purpose of the essay is to examine to what degree the swedish laws gives an effective consumer protection. LÄS MER

 3. 3. En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marknadsföringsrätt; Spellag 2018:1138 ; Lotterilag 1994:1000 ; Måttfullhet; Måttfullhetskrav; Spel; Onlinespel; Lotteri; EU; EU-rätt; Inre marknad; Fri rörlighet; Tjänst; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. LÄS MER

 4. 4. Livets lotteri- eller bara ett outnyttjat val? : En kvalitativ studie om skillnaderna i svenska dagstidningars gestalningar av skolsegregation i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Kihlbom; [2018]
  Nyckelord :school segregation; framing theory; indvidualism; collectivism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; swedish school; civics; skolsegregation; gestaltningsteorin; individualism; kollektivism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; svensk skola; samhällskunskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the differences in how Swedish newspaper have written about school segregation in Sweden.  The newspapers that have been studied in the study are Aftonbladet (social democratic), Dagens Nyheter (liberal) and Svenska Dagbladet (conservative). LÄS MER

 5. 5. En konkurrensutsatt spelmarknad : Med särskild inriktning på onlinespel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :spel; spellagstiftning; eu-rätt; fria rörlighet; inre marknad; lotteri; kasino; online;

  Sammanfattning : Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. LÄS MER