Sökning: "louise hallgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden louise hallgren.

 1. 1. Skriftspråkande i förskoleklass- en studie om skriftspråkshändelser och dess potential

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Hallgren; Rebecca Nordh Schönbeck; [2015]
  Nyckelord :Förskoleklass; skriftspråk; skriftspråkshändelser; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skriftspråkshändelser som sker i meningsfulla och funktionella sammanhang i förskoleklassen och på fritidshemmet. Syftet är även att undersöka vilken utvecklingspotential det finns i skriftspråkshändelserna som eleverna planerat eller spontant deltar i. LÄS MER

 2. 2. Barn i fokus : En komparativ studie av arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek i Sverige och Italien.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Carina Granberg; Louise Hallgren; [2009]
  Nyckelord :italien; barnlitteratur; bibliotek; barn; barnverksamhet; sverige; svensk; italiensk;

  Sammanfattning : The purpose for this Master’s thesis is to describe the similarities and the differences of the work at the public libraries’ children’s sections, between Sweden and Italy. In order to do that we examine the cultural political presumptions that Swedish and Italian libraries have, such as policies concerning public libraries and children, on a national as well as an international level. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk information till anställda : Vikten av att ge rätt information på rätt sätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christina Hallgren; Louise Persson; [2007]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; informationsförmedling; organisationsstyrning; redovisning;

  Sammanfattning : Ekonomisk redovisning har funnits sedan 2300 år f.Kr. Idag har alla någon form av redovisning, vanligen externredovisning till yttre intressenter och internredovisning för företagets egen uppföljning. LÄS MER