Sökning: "love relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden love relationship.

 1. 1. Anhörigomsorgens relationer : Om hur relationer påverkas av anhörigomsorg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Olsson; [2021]
  Nyckelord :elderly; care; caregiver; impact; relation; relative;

  Sammanfattning : In this project I have studied how the relationship between a caregiver and an older caretaker can be affected by family member caregiving. I interviewed five social workers at Kristianstad municipality who work assessing the need of homecare services for individuals over 65 years. LÄS MER

 2. 2. Den moderna relationsekonomin på Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Johansson; Jennelie Joelsson; [2021]
  Nyckelord :Tinder; digital dating; identity; modern love; consumer society; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis examines the commercialization of intimacy, love and relationships on Tinder. The thesis examines young adults' active use of the Tinder application, which offers an easily accessible love market with an abundance of potential partners. LÄS MER

 3. 3. ”Det räcker med att han rör vid mig för att jag ska vara fast i hans våld” : En kvalitativ analys av våldsskildringar i bokserien After

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Sandin; Klara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; teen dating violence; youth; social gender norms; social network; response; digital violence; Skönlitteratur; våld i nära relationer; unga; sociala könsnormer; Normaliseringsprocessen; sociala nätverk; respons; digitalt våld;

  Sammanfattning : The fiction book series After for young adult has had a big impact and spread among young people, this was also made possible based on the book series being filmed. The book's descriptions have been debated based on the book's content, the discussion has been based on whether the book portrays a young relationship as a destructive or a fantastic love story. LÄS MER

 4. 4. Identitet, kärlek och jämställdhet : En litteraturstudie gällande sexualitet och relationsundervisningen för svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kamel Aoudeh; Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :Relationer; vänskap; identitetsbildande faktorer; didaktiskt verktyg; svenska som andraspråk; litteraturläsning;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar möjligheten att använda Jonas Hassen Khemiris Allt jag inte minns (2015) och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005) som undervisningsunderlag i förhållande till sexualitet och relationer i svenska som andraspråk på gymnasiet. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Towards a generational transformation of the role and meaning of friendship

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julie Kirketorp; [2021]
  Nyckelord :Friendships; individualization; biographical narrative; identity; life witnesses; intimacy; and care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis sets out to explore the role and meaning of friendships across two age groups. This is attained by a generational interview design where the groups are separated by nearly 20 years. LÄS MER