Sökning: "love"

Visar resultat 1 - 5 av 987 uppsatser innehållade ordet love.

 1. 1. The Importance of Passion: A quantitative examination of cognitive and emotional processes associated with advertiser passion

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alice Gemvik; Christian Thorwid; [2019]
  Nyckelord :Passion; Advertising signal effects; Emotional contagion; Advertiser passion; Extended effects;

  Sammanfattning : While it seems common practice today for brands and advertisers to express their love for what they do and use terminology as "We're passionate about." in their communication, there is a lack of scientific proof regarding its advertising effects. LÄS MER

 2. 2. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER

 3. 3. Kan du tänka större? En undersökning av hur abstrakt tänkande påverkar miljövänliga beteendeintentioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :August Lindberg; Love Jansson; [2019]
  Nyckelord :construal; abstrakt; klimatförändring; beteendeintentioner; miljöidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Miljöhot är en stor utmaning som samhället står inför och för att förminska miljöhoten krävs bland annat att människor förändrar sitt beteende till att bli mer miljövänligt. Enligt Construal Level Theory (Trope & Liberman, 2010) leder ett abstrakt mindset till högre tillgång av abstrakt representerade koncept, såsom värderingar och beteendenormer. LÄS MER

 4. 4. Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont? : En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Kasselstrand; [2019]
  Nyckelord :Arbetspendling; tidsgeografi; commuting; restriktioner;

  Sammanfattning : The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. LÄS MER

 5. 5. CHILDREN TELEVISION PROGRAMMING AND CULTURAL LEARNING IN NIGERIA.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :ALALU JELILI GBENGA; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It can today be examined in Nigeria that children are fast abandoning the indigenous cultural values for the foreign ones and the media is said to contribute to this development due to the broadcast of foreign television programmes by tv stations in the country. The need to promote, protect, and sustain the country’s indigenous cultural values are of great importance if Nigeria hopes to prevent them from being washed away. LÄS MER