Sökning: "lovisa lidåker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lovisa lidåker.

  1. 1. Vad har ålder med organisationsengagemang att göra? : En kvantitativ studie om ålderns eventuella påverkan på organisationsengagemang hos tjänstemän.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Lovisa Lidåker; Cornelia Moberg; [2018]
    Nyckelord :Organisationsengagemang; affektivt engagemang; normativt engagemang; fortsatt engagemang; ålder; arbetspsykologi; organisationspsykologi;

    Sammanfattning : Effekterna av organisationsengagemang kan vara avgörande för organisationers överlevnad i nutidens globala konkurrens. Tidigare forskning har visat motstridiga resultat gällande ålders påverkan på organisationsengagemang. LÄS MER