Sökning: "lovisa"

Visar resultat 1 - 5 av 1051 uppsatser innehållade ordet lovisa.

 1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 2. 2. Konstteknisk undersökning av en stol i papier-maché och trä från Nääs slott -Med fokus på papier-maché

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lovisa Henriksson; [2018-11-06]
  Nyckelord :Japanning; chair; papier-maché; Jennens Bettridge; lacquer; Nääs Castle; japan- ware;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:09.... LÄS MER

 3. 3. The importance of women in transitional justice. Women's work for justice in Guatemala and Liberia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Dahlström; [2018-10-31]
  Nyckelord :Transitional Justice; ; Women; Women in transitional justice; Women’s importance for justice; Guatemala; Liberia;

  Sammanfattning : This qualitative study focuses on women’s inclusion in the transitional justice process by comparing Guatemala and Liberia. Within these two countries, women have been active in assuring peace through grassroot movements. LÄS MER

 4. 4. Dark matter at 5800 An investigation of the quality of user-contributed entries on the topic of dark matter in Wikipedia and other types of texts

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lovisa Aijmer; [2018-10-25]
  Nyckelord :Wikipedia; encyclopaedias; quality; credibility;

  Sammanfattning : Statistics have shown that Wikipedia is very frequently used by the general public and that its articles rank high in online search engines. However, the accuracy and general quality of Wikipedia have been debated over the years. LÄS MER

 5. 5. Mjölkkrisen – en kris för vem? - En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om mjölkkrisen i riks- region- och lokalpress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Blomberg; Emelie Forsberg; [2018-09-07]
  Nyckelord :mjölkkrisen; mjölkbönder; landsort; the milk crisis; dairy farmers; rural area;

  Sammanfattning : This study is a content analysis of the Swedish news media reporting of the milk crisis during the years 2014 to 2016. The aim with this study is to examine how the milk crisis was reported in the five largest newspapers and the five largest local newspapers within the countys with the highest cow density. LÄS MER