Sökning: "lovlig förlaga"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lovlig förlaga.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Inskränkning i upphovsmannens ensamrätt : En utredning om gällande rätt enligt Upphovsrättslagen 12 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Carin Nilsson; [2011]
  Nyckelord :upphovsrättslagen; ensamrätt; egentlig förlag; lovlig förlaga;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad gällande rätt är beträffande privatpersoners rätt att framställa exemplar av verk för privat bruk enligt URL 12 §. Upphovsmannens rättigheter till sitt verk har inte alltid varit självklara men har ökat i takt med den tekniska utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Fildelning - hur skall upphovsrättsinnehavaren kompenseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Svensäter; [2008]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att utreda vad som krävs för att utarbeta ett hållbart system där upphovsmannen kompenseras för sina upphovsrättsligt skyddade verk på Internet nyttjande metoden som kommit att kallas för fildelning. Fildelning har blivit ett allt vanligare sätt att distribuera musik- och filmverk. LÄS MER