Sökning: "lovsång"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet lovsång.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. Hur mottagligt är Göteborg för infills?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Robert Garpetun; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Världens städer växer i befolkning. Detta skär samtidigt som många storstadsregioner i Sverige vill begränsa sitt fysiska fotavtryck. Kommunerna sjunger därför förtätningens lovsång. LÄS MER

 3. 3. "Sånger som kan samla en rörelse" : #Nymusikipingst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anton Ljungvall; [2020]
  Nyckelord :Swedish pentecostalism; worship; music; Lovsång; pingst; #nymusikipingst; pentekostal teologi antropologi;

  Sammanfattning : The following is an analysis of the congregational songs published by the Swedish Pentecostal denomination Pingst FFS, under the project name #Nymusikipingst with intention to create a common expression and a sense of community for the Swedish Pentecostal movement. Swedish Pentecostals have a history of being opposed to centralized influence and control, making the centralized production of congregational music somewhat controversial. LÄS MER

 4. 4. Musik med ett högre syfte - En kvantitativ och kvalitativ studie om känslor kring prestation inom frikyrkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anton Hemström; [2019]
  Nyckelord :högre syfte; lovsång; lärarutbildning i musik; musik som berör; press; prestationsångest; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; higher purpose; music education; music that affects; performance anxiety; pressure; worship music; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan jag började gå till kyrkan på eget initiativ har jag ofta fascinerats av musiken och hur stor del av gudstjänsten som ägnas till sång och musik. Under musikstudier på gymnasiet, folkhögskola och musikhögskola har jag också tyckt mig urskilja att många musiker har en bakgrund i kyrkan. LÄS MER

 5. 5. Kom låt oss tillbe : En kvalitativ intervjustudie om lovsång och dess betydelse

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Jonehög; [2018]
  Nyckelord :Lovsång; Tillbedjan; Församling; Sång; Musik; Worship; Congregation; Music;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to try to find answers to how active worshipers of different ages experience the praise song as worship in the worship service. What does the song of praise mean to them and what purpose and function it fills. LÄS MER