Sökning: "low back pain"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden low back pain.

 1. 1. DMA Klinisk Pilates vid långvarig lumbal smärtproblematik : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Moandin; [2019]
  Nyckelord :Långvarig lumbal smärtproblematik; DMA Klinisk Pilates; smärta; funktion; neuromuskulär återinlärning; kognitionsorienterad träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 2017 sökte 63 912 personer i Sverige öppenvård och blev diagnostiserade med ryggvärk. Prevalensen av allvarlig kronisk smärta uppskattas till cirka 20% hos Sveriges befolkning. Idag rekommenderas patientgruppen multimodal behandling (MMR). LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvarig ryggsmärta : En litteraturöversikt om individers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Eriksson; Sabine Murkisch; [2019]
  Nyckelord :chronic pain; back pain; low back pain; quality of life; coping; experience; kronisk smärta; ryggsmärta; ländryggssmärta; livskvalitet; hantering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Långvarig smärta är en subjektivt ihållande smärta som pågår i mer än tre månader. Smärtan återkommer i skov där lokalisation, intensitet och smärttyp kan skilja sig åt mellan episoderna. Inom långvarig smärta är ryggsmärta den vanligast förkommande och är lokaliserad till ländrygg-, skulder- eller nacksmärtor. LÄS MER

 3. 3. Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Henrik Larsson; Catrine Andersson; [2019]
  Nyckelord :Core; exercise; low back pain; training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. LÄS MER

 4. 4. Ser vi samma sak? Interbedömarreliabiliteten för erfarna och oerfarna bedömare av rörelsekontroll för ländryggen hos styrkelyftare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Susanna Johansson; Mikael Schau; [2019]
  Nyckelord :interraterreliability; movement control; low back pain; weightlifters; interbedömarreliabilitet; rörelsekontroll; ländryggssmärta; styrkelyftare;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ländryggssmärta är idag ett av de största folkhälsoproblemen och drabbar majoriteten av människor någon gång under deras livstid. Det är viktigt med validerade och reliabla tester för att undersöka problematiken. Nedsatt rörelsekontroll är en trolig källa till symptom i ländryggen. LÄS MER

 5. 5. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Johansson; Emelie Schmidt; [2019]
  Nyckelord :equiband; rörelsesymmetri; bålstabilitet; bålmuskulatur; häst;

  Sammanfattning : Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. LÄS MER