Sökning: "low velocity flow"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden low velocity flow.

 1. 1. The Investigation and Modeling of the interaction between Paperboard Clippings in a Pipe Flow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Lea Christierson; [2021]
  Nyckelord :Fluid-structure interaction; paperboard material modeling; transient pipe flow; overset mesh; image analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the manufacturing process of Tetra Pak packages, holes are cut out of the paperboard for straws and caps. The left-over paperboard clippings, called confetti, need to be evacu- ated from the machine. However, this evacuation process has proven to cause problems due to jams arising as the confetti get stuck in joints and along the pipe walls. LÄS MER

 2. 2. referensvärden för arteria subclavia och arteria brachialis undersökt med ultraljud och doppler

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Huda Al-Najjar; [2020]
  Nyckelord :arteria brachialis; arteria subclavia; blodflödeshastighet; diameter; referensvärde; ultraljud; volymflöde;

  Sammanfattning : Kärlsjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna som förekommer bland befolkningen. Två artärer som huvudsakligen försörjer kroppens armar med blod heter arteria subclavia och arteria brachialis. I dagsläget finns det inga referensvärden för arteria subclavia och arteria brachialis. LÄS MER

 3. 3. Deposition of a Polydisperse Aerosol in the Upper Respiratory Tract

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Fanny Bergman; [2020]
  Nyckelord :Aerosol; particle deposition; upper airways; inhalation measurements; polydisperse aerosol generation; mouth-throat model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inhaled pharmaceuticals are commonly used in the treatment of respiratory disease. This method of administration has many advantages but also poses a problem with particles being lost before reaching the target site. Particle deposition in airways is mainly an effect of inertial impaction, gravitational settling and diffusion. LÄS MER

 4. 4. Investigation of heat transfer and mass transfer parameters in a convection oven for model foods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Chandana Mysore Somashekar; [2020]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forced air convection systems are the most preferred design of choice in many of the industrial-scale convection ovens. In this study, experimental investigation on convective heat transfer and mass transfer within a forced air convection oven was performed at different oven temperatures (100℃, 110℃ and 120℃) and at flow velocity (2 m/s, 3 m/s and 4 m/s) using potato slices (10*10*60 mm) as model food. LÄS MER

 5. 5. Utformning av förenklad metod för beräkningar av luftföroreningar från industrier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Jenny Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Air pollution; nitrogen dioxide; heating plant; AERMOD; Luftföroreningar; kvävedioxid; värmeverk; AERMOD;

  Sammanfattning : Luftföroreningar skadar människors hälsa och orsakar miljöproblem. Luftföroreningar kommer från många olika källor och ett stort bidrag står transporter och industrier för. Förbränningsanläggningar är en sorts industrier som bidrar med föroreningar av exempelvis kväveoxider, partiklar och koldioxid. LÄS MER